Tech og Innovation

Product Owner til IT Risk & Compliance

Kan du sætte retning og skabe processer for risikostyring, sikkerhedsrapportering og audit management for noget af Danmarks mest kritiske IT-infrastruktur? Så har du nu mulighed for at blive Product Owner for et team af dygtige specialister, du samler om en fælles vision og prioriterer deres opgaver.

”Du kommer til at arbejde med alt fra procesudvikling og ledelsesrapportering til projektstyring. Så redskaberne er mange, men målet er det samme – at passe på vores alle sammens el- og gasnet,” siger din nye leder Frederik Sloth, der selv har siddet i jobbet tidligere.

Vi tænker ”hvad-nu-hvis” – og finder svarene sammen

Du bliver en del af Risk & Compliance Management, som startede 1. januar 2023 og snart er 11 kolleger. Når vi beskriver en risiko, eller bliver gjort opmærksom på den, skaber vi transparens og fremdrift i håndteringen af den. Det kan være risici om alt fra processer og krav til udrulning af AI til organisatoriske risici ved beslutnings- og prioriteringsprocesser.

Det gør vi ved at skabe processer, der understøtter beslutningstagning omkring risici og ved at rapportere og følge op på compliance.

”Vi gør arbejdet ordentligt, og vi har skabt en høj grad af psykologisk tryghed. Så vi både giver og efterspørger hjælp i et åbent miljø uden spidse albuer,” fortæller Morten Skovhøj, chefkonsulent i IT Risk & Compliance.

Vær den faglige backup i vores risikohåndtering

Risici identificeres mange steder. Som produkt af risikoworkshops; som anmærkninger fra revisions- og tilsynsbesøg, eller måske en medarbejders bekymring i den daglige drift. Vi fanger risikoen og sørger for, at den behandles. Nogle gange driver en interessent indsatsen selv, andre gange bistår vi med analyser, facilitering og løsningsforslag og sørger for, at emnet kommer på dagsordenen hos en beslutningsdygtig kollega.

Som Product Owner er du den, teamet går til, når de står med en særligt svær problemstilling. Og du sætter retningen, både for vores processer og indsatsen i det daglige i samarbejde med din nærmeste leder. Du sikrer dermed, at Energinets IT er forberedt til alle revisions- og tilsynsbesøg, og at nye krav forankres og omsættes til handling.

Det gør du bl.a. ved at:

  • Udarbejde og vedligeholde teamets vision og roadmap samt prioritere arbejdsopgaverne og sikre, at de er konkret defineret
  • Sparre med teamets eksperter om opgaveløsningen
  • Udvikle processer for teamets og husets arbejde med risikostyring og compliance
  • Støtte IT-ledelsen med rapportering og rådgivning, så den er oplyst om risici og complianceforhold
  • Koordinere opgaveløsningen med andre koncernenheder, f.eks. Cybersikkerhed, Jura og Koncernberedskab

”Jeg har tidligere haft dit kommende job og garanterer dig en god indkøring. Og du kan regne med mig, hvis du har brug for at vende prioriteringer eller har brug for at sparre,” afslutter Frederik.

Problemknuser med langsigtet perspektiv og blik for hele organisationen

Du kan navigere i en verden, hvor ”plejer” ikke er en manual på hylden, men noget du er med til at bygge. Trædesten for trædesten.

Du slipper ikke en opgave, før du ved, at der er taget ordentligt hånd om den – af dig selv eller en anden. Og selv hvis opgaven ændrer sig, eller deadline bliver kort, bevarer du overblikket og har sans for, hvad der er det rigtige at gøre.

I samarbejdet med andre har du respekt for deres faglighed og vinkel på virkeligheden. Derudover forestiller vi os, at du:

  • Formår både at udforme visioner og planer – og kan bringe begge dele i mål
  • Har færdighederne i orden inden for både rådgivning og projektledelse – og du forstår, hvornår din kollega har brug for hvad
  • Har udarbejdet og implementeret nye processer i større organisationer
  • Har en overordnet IT-forståelse. En IT-baggrund er ikke et krav, hvis du kan dokumentere forståelse og interesse for IT, sikkerhed og risikostyring

Klar til at skabe påviselige sikkerhedsindsatser?

Så ser vi frem til at modtage dit motiverede CV senest 11. august 2024. Sæt allerede nu et par forsigtige kryds i kalenderen 16. august, hvor vi holder 1. samtale, og 21. august, hvor vi holder 2. samtale - begge samtaler foregår i Fredericia.

Er du nysgerrig på din kommende leder eller har du spørgsmål til jobbet? Se nærmere på LinkedIn eller ring til Chief Product Owner Frederik Bækholm Kring Sloth på 2016 2977. 

Særlige forhold: Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse. På PET's hjemmeside kan du læse mere om sikkerhedsgodkendelse.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Du bliver en del af Tech & Innovation, der understøtter hele Energinet inden for innovation, digitalisering, IT-udvikling og -drift. Som strategisk partner arbejder vi på tværs af hele Energinet for at levere innovation og teknologiske løsninger, der støtter Energinets kerneopgave med at forsyne samfundet med el og gas. Tech og Innovation er organiseret efter agile principper, hvor teams samarbejder effektivt for at skabe de mest effektive løsninger for Energinet.

Work hours

Workplace
Fredericia
Contact
Frederik Bækholm Kring Sloth 
contacticon +4520162977
 
contacticon
 
contacticon
 
contacticon
Application due
11-08-2024Follow us
Share/Print