Systemansvar

Afdelingsleder for Systemværdi og Regulering

Er du klar til at vise vejen for en flok erfarne fageksperter, hvis arbejde spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling? Og kunne du tænke dig en lederstilling, hvor både din og dine medarbejderes udvikling er i fokus?

Jeg kan virkeligt se, at jeg er med til at flytte noget. Jeg har fingrene nede i bolledejen på det strategiske niveau og er med til at forme rammevilkårene på den grønne omstilling. Og så har det været et godt springbræt videre,” fortæller Senior Director Marie Budtz Pedersen, der selv har siddet i rollen.

Systemværdi og Regulering – et corporate SWAT-team

På kontoret i Fredericia bliver du ansvarlig for afdelingen Systemværdi og Regulering. En udviklingsafdeling, der består af i alt 17 medarbejdere fordelt på fire teams, hvoraf tre har base i Fredericia, mens et team har base i Ballerup.

Sammen udvikler vi rammevilkår for den grønne omstilling og er drivkraften bag store økonomiske projekter. Vi arbejder med betalingsstrukturer, udforsker sammenhænge i energisystemer, fokuserer på ny grønne forretningsmodeller, dykker ned i den nyeste teknologi og meget mere.

”Man kan næsten beskrive os som en slags corporate SWAT-team. Samtidig er vi en afdeling, der fungerer utroligt godt. Vi har skabt et godt socialt miljø med høj psykologisk tryghed og virkelig godt samarbejde,” uddyber Marie, der bliver din nærmeste leder.

Sæt retningen for din afdeling

Som afdelingsleder kan du se frem til at sætte retningen for de fire fagligt dygtigee teams, der har deres respektive ansvarsområder. De to større teams har hver en teamlead, der står for den daglige koordinering.

Din hverdag er centreret om at udvikle afdelingen og dine medarbejdere. Herudover kan du se frem til at sparre med andre lederkolleger på tværs af organisationen, ligesom Marie står klar til give dig en grundig indflyvning i rollen og dele sin viden om afdelingen med dig.

Helt konkret understøtter du opgaveløsningen på tværs af afdelingen, når du:

  • coacher og motiverer dine medarbejdere gennem løbende 1-til-1 samtaler
  • deltager i styregrupper på de projekter, dine teams arbejder på
  • sikrer udvikling af rammevilkår for den grønne omstilling, med fokus på sammentænkning, Power to X, samplacering og sektorkobling
  • understøtter udviklingen af fremtidens el-, gas- og brint-tarifdesign
  • udarbejder en handlingsplan for detailmarkedsudvikling og sikrer implementering af bl.a. aggregatorrollen
  • udvikler forretningsmodeller og sørger for, at vi kender vores eksterne aktører godt.

”På trods af, at vi ikke alle sidder på samme matrikel, har vi et godt samarbejde på tværs. Vores storrumskontor gør, at vi har let adgang til hinanden, og så sørger vi for ofte at spise frokost sammen,” slutter Marie.

Du har både økonomi- og forretningsforståelse

Du er kendt for din klare og præcise kommunikation samt din evne til at sætte en retning. Samtidig har du en naturlig autoritet, ligesom du forstår ledelsesrummet og kan navigere på alle niveauer af en organisation – også den politiskstyrerede.

Som leder er du lyttende, uformel og ligefrem, og du forstår at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på at finde nye løsninger. Og så er du klar til selv at byde ind med ideer og input fx til nye arbejdsmetoder.

Derudover forestiller vi os, at du:

  • er uddannet cand.polit. cand.oecon., cand.scient.pol., cand.polyt. eller lignende
  • har et kommercielt mindset og en solid økonomiforståelse
  • har erfaring fra en lignende stilling og meget gerne branchekendskab.

Vil du være med til at gøre en forskel sammen med os?

Så ser vi frem til at modtage din motiverede ansøgning og CV senest den 29. juli. Sæt allerede nu et par forsigtige kryds i kalenderen i midten af august, hvor vi holder 1. samtale online, og i slutningen af august, hvor vi holder 2. samtale i Fredericia.

Er du nysgerrig på din kommende leder eller har du spørgsmål til jobbet? Se nærmere på LinkedIn eller ring til Senior Director Marie Budtz Pedersen +45 21 78 55 71.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Du bliver en del af Energinet Systemansvar, hvis kerneopgaver er at indpasse vedvarende energi, sikre lige adgang til nettene, udvikle markedsdesign, overvåge og balancere transmissionsnettet og at varetage forsyningssikkerheden i Danmark.

Work hours

Workplace
Fredericia
Contact
Marie Budtz Pedersen 
Senior Manager
contacticon +45 2178 5571
 
contacticon
 
contacticon
 
contacticon
Application due
29-07-2024Follow us
Share/Print