Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Region Hovedstaden søger
Sundhedsfaglig brobygger mellem hospitalsforskere og industri
Vil du være med til at styrke samarbejdet mellem Region Hovedstaden og private virksomheder inden for medico- og pharmaområdet? Har du lyst til at videreudvikle rammerne omkring gennemførsel af forsker- og virksomhedsinitierede kliniske forsøg med medicinsk udstyr og lægemiddelafprøvninger – herunder patientrekruttering? Så er det måske dig, vi mangler til "En indgang" i Center for Regional Udvikling.
 
Om stillingen
”En Indgang” er et nationalt initiativ, og du arbejder derfor tæt sammen med dine kolleger i de øvrige regioner for at skabe bedst mulige rammer omkring kliniske forsøg med industrien (læs mere her: www.clinicaltrialsdenmark.com).
 
Du bliver i den forbindelse bindeled mellem hospitalsforskere og industri omkring kliniske forsøg. Dette giver dig en meget afvekslende dagligdag i tæt samarbejde med medicoindustrien, lægemiddelindustrien og regionens hospitaler. Kernen i stillingen er at formidle kontakt mellem klinikere og virksomheder og optimere processen omkring kliniske forsøg og afprøvning af medicinsk udstyr.
 
Erfaringerne fra dette arbejde bidrager også til udviklingen af Region Hovedstadens politik på området i regi af den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi.
 
Om arbejdsopgaverne
Som dine arbejdsopgaver vil du blandt andet skulle:
 • arbejde med at udpege potentielle investigatorer til specifikke kliniske forsøg og ved behov hjælpe til omkring udførelse af feasibility 
 • deltage i møder i det ledelseslag i regionen, som er relevant for kliniske forsøg med industrien
 • skabe kontakt og koordinere opgaver til den regionale forskningsinfrastruktur, der er relevant for kliniske forsøg (juridisk enhed, GCPenheden, Videnskabsetisk Komité, forsøgsfaciliteter m.v.)
 • skabe kontakt til og sikre adgang til data/registre i forbindelse med patientrekruttering 
 • formidle muligheder og vilkår for at udføre kliniske forsøg i regionen
 • sikre formidling til det politiske system via Sund Vækst-teamet om strukturelle uhensigtsmæssigheder på hospitalerne, der forhindrer udførelsen af kliniske forsøg, således at disse kan blive belyst og evt. afhjulpet i andet regi end det her skitserede
Herudover vil du skulle samarbejde med Udenrigsministeriets Invest in Denmark-gruppe om fælles projekter, der kan øge antallet af kliniske forsøg i Danmark/Region Hovedstaden, og du vil deltage og præsentere ved nationale og internationale konferencer, hvor lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder samt Clinical Research Organisationer deltager.
 
Derudover vil du som vores nye kollega bidrage til regeringens fremtidige strategi for lifescience, hvilket også understøtter processen om at få det europæiske lægemiddelagentur (EMA) til København.
 
Det forventes endvidere, at du indgå i et konstruktivt samarbejde med NEXT Partnership programmet (læs mere her: www.nextpartnership.dk), der er et nationalt initiativ, hvor Region Hovedstaden allerede er stærkt engageret.   
 
Yderligere vil du blive en del af det etablerede netværk af ” Èn indgang koordinatorer”. 
 
Om dig  
Du har et veletableret netværk inden for pharma- og medicoindustrien, og du har lyst til at have en udadvendt og opsøgende rolle. Vi forventer desuden, at du har:
 • en relevant akademisk uddannelse – f.eks. farmaceut, læge, sygeplejerske eller anden sundhedsvidenskabelig baggrund 
 • entrepreneurånd med lyst til at videreudvikle ”En Indgang"  
 • gode kommunikationsevner – både mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk 
 • bred erfaring med kliniske forsøg i samarbejde mellem erhvervslivet og den kliniske forskning – gerne med baggrund enten fra medicoindustrien og/eller lægemiddelindustrien 
 • viden om og erfaring med regulatoriske forhold omkring kliniske forsøg med medicinsk udstyr og lægemidler
 • indsigt i klinisk forskning og samarbejde med patienter samt viden om samarbejde mellem hospital og medicinalbranchen
Det er et område i stor udvikling med stor bevågenhed fra regionalt, nationalt samt internationalt hold. Vi forventer derfor, at du er opsøgende, udadvendt, initiativrig, selvstændig og forandringsparat.
 
Derudover er du ambitiøs og resultatorienteret, og ser det som en opgave at styrke samspillet og samarbejdet mellem hospital, forsker og virksomhed. Der lægges endvidere vægt på et godt humør og gode samarbejdsevner.
 
Yderligere oplysninger  
Hos os får du et udfordrende og afvekslende job med en høj grad af selvstændighed og mulighed for at præge stillingen. Du kommer til at indgå i et team, som arbejder for at fremme Sund Vækst i Region Hovedstaden, hvorfor det også er et vigtigt element af stillingen at indgå i det politikforberedende arbejde i teamet.
 
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til enhedschef Rosa Klitgaard Andersen på mail rosa.andersen@regionh.dk eller på telefonnummer 30 46 36 39.
 
Du kan læse mere om enheden her: www.regionh.dk/til-fagfolk/forskning-og-innovation
 
Løn og ansættelse 
Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst med Region Hovedstaden med mulighed for forhandling af eventuelle tillæg, der afspejler din erfaring og kvalifikationer. 
 
Arbejdspladsen er på Regionsgården i Hillerød.
 
Ansøgningsprocedure
Send din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter gennem vores online rekrutteringssystem.
 
Ansøgningsfrist er torsdag den 8. juni 2017 kl. 12. Vi forventer at holde samtaler i uge 24. Eventuel anden samtale afholdes i uge 25. Der vil indgå et testforløb i rekrutteringsprocessen

Fakta

Jobtype
Sundhedsfagligt personale
Arbejdssted
Koncerncentre
Arbejdstid
37 t/u
Jobnummer
205590
Ansøgningsfrist
08-06-2017
Om at redde liv og forbedre liv. I Region Hovedstadens koncerncentre træder du ind i en verden af muligheder, indflydelse og mangfoldighed med plads til dine ambitioner. I den samlede administration bliver du en del af noget større – et stærkt fagligt miljø, hvor vi har fingeren på pulsen og gør hinanden bedre.  

 

 
Vi udvikler livet i regionen. Vores arbejde med rammer og fokus møder patienterne, når de er på regionens hospitaler. Vi understøtter medarbejderne i deres arbejde med patienter og forskning. Og vi arbejder sammen for at skabe grønne løsninger, flere arbejdspladser og en bedre region at arbejde og bo i. 
 
 
Du får et arbejde, der giver mening, fordi det handler om liv. 
 
 
Vil du være med til at gøre en forskel? 
 
 
Fakta 
 • Koncerncentrene består af syv centre og et sekretariat 
 • Vi arbejder med sundhed, it, HR, økonomi, kommunikation, ejendomme og regional udvikling 
 • Vi servicerer det politiske niveau og hjælper med at omdanne beslutninger til handlinger 
 • Vi er ca. 3.100 medarbejdere 
 • Vi arbejder ud fra værdierne tillid, åbenhed og helhedssyn.