Region Hovedstaden søger
Brænder du for ledelse og ønsker du at bidrage til udviklingen af fremtidens kolleger i Ambulancetjenesten?

Som led i ambitionen om at styrke organiseringen af arbejdet omkring Ambulancebehandlerelever i Akutberedskabet, har vi oprettet en ny stilling som Uddannelsesleder med ressort- og ansvarsområde omkring netop ambulancebehandleruddannelsen, som vi nu søger besat.

Stillingen som Uddannelsesleder Ambulanceelever er en teamlederstilling, og er helt central i organiseringen og håndteringen af vores ambulancebehandlerelevers uddannelsesforløb. Du vil blive en del af en ambitiøs Kvalitets og Uddannelsesafdeling, hvor vi vægter udvikling og patientsikkerhed højt. Afdelingen referer til Den præhospitale leder i Region Hovedstaden og ledes af en duoledelse, bestående af en overlæge og en sektionsleder. Du vil i stillingen få mulighed for præge fremtidens kolleger, via undervisning og organisering af forløb i henhold til uddannelsens læringsmål samt udvikle dit lederskab.

Uddannelsesleder Ambulanceelevers opgaver kan fx være:

 • Daglig personalehåndtering af ambulancebehandlerelever
 • Organisere og drive arbejdet omkring planlægning af elevernes uddannelsesforløb
 • Rekruttere nye dygtige ambulancebehandlerelever
 • Udføre undervisningsopgaver
 • Udføre godkendelsesvagter for ambulancebehandlerelever
 • Samarbejde med den øvrige Kvalitets og Uddannelsesafdeling
 • Tæt samarbejde med nøgleinteressenter, såsom uddannelsesinstitutioner
 • Repræsentation ved uddannelsesmesser el.lign.
 • Deltage i relevante mødefora
 • Deltagelse i udviklingsprojekter

Som Uddannelsesleder har du en tæt kontaktflade med den øvrige ledelse i Ambulance, medarbejdere og elever i Akutberedskabet, ligesom det forventes at der, som en naturlig del af arbejdet, vil være et tæt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Uddannelseslederen har en bred berøringsflade i forhold til uddannelsen, og det forventes derfor, at du har indgående kendskab til ambulancebehandleruddannelsen samt ambulancetjenestens mange funktioner og opgaveløsning i praksis.

Vi vil gerne høre fra dig der:

 • er erfaren autoriseret Ambulancebehandler eller Paramediciner
 • har gyldigt kørekort kategori B og C
 • ønsker at sætte dit positive præg på ambulancebehandlereleverne i Akutberedskabet
 • har et indgående kendskab til ambulancebehandleruddannelsen
 • er fagligt velfunderet og har lyst til at formidle din viden
 • evner at arbejde struktureret og processtyret
 • har gode samarbejdsevner og har en imødekommende samt tillidsskabende tilgang
 • har gode kommunikative færdigheder i både skrift og tale
 • evner at arbejde og samarbejde tværfagligt og tværorganisatorisk
 • gerne har relevant ledererfaring

Din nye arbejdsplads

Akutberedskabet er en del af Region Hovedstaden, som har 1,8 millioner indbyggere, et årligt budget på 37 milliarder kroner og godt 39.000 medarbejdere. Akutberedskabet er etableret i 2012 med det formål at skabe et sammenhængende akutberedskab for borgerne.

Akutberedskabets primære opgaver omfatter operativ drift af Ambulancer, Akutlægebiler og Akutbiler, Psykiatrisk Akutberedskab, interhospitale transporter, indsatsledelse, 112 AMK-Vagtcentralen, sundhedsfagligt ansvar for ambulancetjenesten, Akuttelefonen 1813 og sundhedsberedskabet for Region Hovedstaden.

Virksomheden har primært til huse i Ballerup, men er geografisk spredt på flere destinationer i Region Hovedstaden, hvor bl.a. akutlægebilerne og ambulancerne har baser. Akutberedskabet driver ambulancekontrakt for Region Hovedstaden i delaftale 2 Hvidovre, med base i Hvidovre, Taastrup og på Frederiksberg.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er en delt stilling, med primær forankring i Kvalitet og Uddannelse og det forventes at du fortsat vedligeholder din ambulancekompetencer efter gældende krav. Stillingen søges besat pr. 01-10-2024 eller efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for Ambulanceuddannet personale med FOA jf. SOSU-arbejdstidsaftalen.

Yderligere information

For yderligere oplysninger om stillingen eller opslaget, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Dan Isbye på tlf.: +45 24656899 eller via mail: dan.isbye@regionh.dk. Alternativt kan du kontakte sektionsleder Kasper Skydsgaard på tlf.: +45 20578552 eller via mail: kasper.skydsgaard@regionh.dk.

Yderligere oplysninger om Akutberedskabet kan findes på www.regionh.dk/akut

Ansøgning

Har ovenstående vakt din interesse? Kan du se dig selv som vores nye Uddannelsesleder Ambulanceelever?  Så søg vores ledige stilling online via ansøgningsknappen.

Upload din motiverede ansøgning og CV senest 11. august 2024.

Bilag kan uploades under ”øvrige dokumenter”.

Vi inviterer til samtale på baggrund af en samlet vurdering af kvalifikationer og ansøgning.

Vi afholder ansættelsessamtaler 22. august 2024 og forbeholder os ret til at afholde en 2. samtale efter konkret skøn.


Fakta

Jobtype
Paramediciner
Arbejdssted
Region Hovedstadens Akutberedskab
Arbejdstid
37 timer
Jobnummer
257104
Ansøgningsfrist
11-08-2024
Contact
[Project.ContactPerson1.ProfileImage-]
Kasper Skydsgaard 
Phone
Mobile phone
[Project.ContactPerson2.ProfileImage-]
 
Phone
Mobile phone
[Project.ContactPerson3.ProfileImage-]
 
Phone
Mobile phone
[Project.ContactPerson4.ProfileImage-]
 
Telephone
Mobile phone
Text Det handler om liv
Vi står klar til at hjælpe, når du har mest brug for det. Region Hovedstadens Akutberedskab har til formål at skabe et tilgængeligt og sammenhængende akutsystem for regionens borgere. Vores hovedopgaver består af at modtage opkald til Akuttelefonen 1813 og 1-1-2, disponere ambulancer og akutlægebiler samt at koordinere regionens præhospitale indsats – både ved dagligdagsopgaver og ved store komplekse hændelser.
I Region Hovedstadens Akutberedskab bliver du en del af noget større – et stærkt fagligt miljø, hvor vi gør hinanden bedre. Du får et arbejde, der giver mening, fordi det handler om liv. 
 
Vil du være med til at gøre en forskel? 
 
Fakta
 • Region Hovedstadens Akutberedskab er ansvarlig for den præhospitale indsats i Region Hovedstaden 
 • Vi skaber et sammenhængende akutberedskab for borgerne
 • Virksomheden består af seks enheder og varetager mange opgaver, bl.a. 1-1-2 og 1813 opkald
 • Vi disponerer og kører ambulancer og akutlægebiler til hele regionen 
 • Vi er ca. 1100 medarbejdere på det præhospitale område
Ansættelsesforhold
 
Du vil som ansat i Akutberedskabet skulle bære funktionstøj, når du befinder dig i Akutberedskabets operative områder, som er vagtcentralerne (1813 og 1-1-2) samt baserne, hvor ambulancerne kører fra. Ansatte med patientkontakt bærer uniform i de samme operative områder. Vi har indført brug af funktionstøj og uniform i alle operative områder, som en del af vores indsatser med at styrke sikkerheden og genkendeligheden i Akutberedskabet, som ud over funktionstøj bl.a. også omfatter sikkerhedssnore.