Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Projektleder til Digitaliseringsforening Sjælland
Ansøgningsfrist: 28-02-2017
I Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) søger vi en erfaren og proaktiv programleder/projektleder til at drive større, komplekse digitaliseringsprojekter på tværs af de 12 medlemskommuner. Den første store opgave er som tværgående programleder/projektleder for implementeringen af en nyanskaffet ERP løsning for 7 af foreningens kommuner, som vil køre over de næste 3 år. Projektet er opdelt i 3 implementeringsbølger. 
 
Det er et spændende, alsidigt og udfordrende job i et af det kommunale Danmarks mest nyskabende organisatoriske set-ups, hvor vi ønsker at sætte nye dagsordener for det kommunale samarbejde omkring it og digitalisering, så det understøtter den kommunale kerneforretning og skaber mest værdi for borgerne og virksomheder.  
 
Du vil blive en del af foreningens sekretariat bestående af tre fastansatte medarbejdere; projektchef, projektkonsulent og IT-arkitekt. Vi driver den tværgående portefølje- og programstyring af foreningens digitaliseringsprojekter, vi etablerer og driver foreningens forretningsprocesser, vi udvikler og implementerer koncepter og metoder samt bistår projektlederne i at drive de fælles projekter med fokus på at skabe konkrete resultater hos foreningens medlemmer.  
 
I sekretariatet ønsker vi i høj grad at blive kendte som proaktive, serviceorienterede og fagligt kompetente med fokus på at realisere foreningens strategiske målsætninger i tæt samarbejde med de enkelte projekter og deltagende kommuner. 
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:  
 • Sikre den tværgående programledelse/projektledelse af fælles aktiviteter i implementeringsfasen for ERP-løsningerne (løn og økonomi) på tværs af de 7 kommuner. Fælles aktiviteter er f.eks.: 
  • Ensartet systemopsætning og brugerstyring 
  • Ensartet kontoplan 
  • Ensartede udvalgte forretningsprocesser 
  • Fælles uddannelsesforløb 
  • Fælles leverandørstyring 
 • Tæt koordinering og sparring med de enkelte kommuners lokale projektledere, som varetager de lokale implementeringsopgaver samt projektledelsen fra den tekniske leverandør 
 • Sikre koordinering af ERP projektet med foreningens øvrige digitaliseringsprojekter (fx IDM og ESDH foranalyser, monopolbrudsprojekter etc.). Herunder sikre afklaring og styring af relevante beslutninger, der skal træffes i ERP projektet ift. de øvrige projekter (og omvendt) 
 • Sikre den tværgående leverandørstyring under projektimplementeringen i de tre bølger 

 

Vi forventer at du:  
 • Er vant til at arbejde i en projektorganisation og har konkret erfaring med at drive og implementere større digitaliserings-/forretningsprojekter og/eller -programmer. I foreningen tager vi udgangspunkt i Prince2, MSP og MoP metoderne og har derudover stort fokus på organisatorisk implementering og gevinstrealisering 
 • Har stor forretningsforståelse og kan styre/servicere fagområderne igennem projektimplementeringerne med det formål at sikre mest mulig harmonisering og ensretning af systemopsætningerne og forretningsprocesserne, så optimeringer på tværs muliggøres 
 • Har god økonomiforståelse og konkret kendskab til kommunal brug af ERP systemer (med fordel kendskab til KMD Opus og/eller SAP)  
 • Har stort overblik, arbejder struktureret og selvstændigt og kan omsætte ideer og tanker til konkrete projektoplæg og kommunikere med både slutbrugere, superbrugere, projekt- og programledere om dette 
 • Kender til at arbejde i en politisk kontekst gerne med erfaring fra en stabsfunktion  
 • Elsker at have mange bolde i luften, kan holde hovedet koldt og samtidig udvise proaktiv handlekraft, når det går rigtig stærkt. 
 • Er helhedsorienteret, har stærke samarbejdsevner, udstråler energi og skaber en positiv og udviklende samarbejdsatmosfære 

 

Vi tilbyder dig: 
 • Et spændende job i et område med stor bevågenhed, der er under konstant udvikling, hvor du får god mulighed for at påvirke beslutningerne 
 • Udfordrende opgaver, der løses i tæt samarbejde med øvrige enheder i samarbejdsorganisationen, eksterne leverandører, brugere og andre interessenter 
 • Et job hvor du vil få en stor kontaktflade til både interne og eksterne interessenter 
 • Muligheden for på både kort og længere sigt at opleve konkrete resultater ved at stå i spidsen for samarbejdet omkring digitaliseringsprojekterne  

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Du vil formelt blive ansat i Roskilde kommune med en særlig klausul om, at du arbejder for Digitaliseringsforeningen. Du skal i den forbindelse forvente arbejdsdage hos de øvrige medlemskommuner. Du vil komme til at referere til foreningens projekt- og sekretariatschef.  
 
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.  
 
Ansøgningsfrist d. 28. februar 2017. Vi ønsker at afholde 1. samtaler i uge 9/10 og 2. samtaler i uge 11. 
 
Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektchef Malene B. Rasmussen eller digitaliseringschef Ole Bech, begge via telefon 46313210 eller på mail: malenebr@digit.dk og olebe@roskilde.dk