Cookie Warning Nettstedet bruker cookies for å huske dine innstillinger og autentisering. Denne informasjonen blir ikke delt med en tredjepart. Les mer 
Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Bymiljøetaten er en ny etat i kommunen, med et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen virker hver dag - og om 100 år. Vi sørger for drift av veier, parker, byrom, friområder og kommuneskog. For å redusere klimautslippene i kommunen leder vi arbeidet med nullutslipp og fornybare drivstoffer, og skal endre bergensernes transportvaner i retning av sykkel, gange og delemobilitet. For å utvikle og fortette byen fremforhandler og gjennomfører vi utbyggings-avtaler, og bygger offentlig infrastruktur som veier, byrom, fortau, lekeplasser og torg. For å skape trivsel og trygghet, arbeider vi med landskapsplanlegging, naturforvaltning, trafikksikkerhet, parkeringsbestemmelser, Fisketorget, og følger opp renovasjon og deponier. Kort sagt - Bymiljøetaten - vi får byen til å leve!

Bymiljøetaten har nå ledig stilling som Avdelingsleder for park og veidrift.
Leder park og veidrift - Bymiljøetaten - Bergen kommune
Park og veidriftsavdelingen har i dag 35 ansatte, med ansvar for drift og vedlikehold av sentrale byrom, det kommunale veinettet, herunder fortau, gang- og sykkelveier, veibelysning, broer mm. Avdelingen har videre ansvar for skjøtsel og drift av kommunale parker, natur- og friluftsarealer, kommuneskogene, turveier, lekeplasser med mer. 
 
I Bymiljøetaten arbeider vi nå aktivt med å utvikle oss for å bli bedre. Vi ønsker å gjøre Bergen til en enda bedre by å bo, jobbe og ferdes i. Vi søker derfor deg som er en tydelig, visjonær og utviklingsorientert leder, med fokus på våre innbyggeres trygghet, sikkerhet og fremkommelighet, samt deres opplevelse av innholdsrike og gode utemiljø, og ivaretakelse av byens grønne parker og lunger. Hvis du kjenner deg igjen i denne 
beskrivelsen, kan du være den personen vi søker - og vi ønsker å høre fra deg! 
 
Stillingen vil inngå i Bymiljøetatens ledergruppe, og vil rapportere til etatsdirektør.
 
Arbeidsoppgaver
 • Lede og utvikle Park og veidriftsavdelingen. 
 • Stillingen har personal-, økonomi- og resultatansvar. 
 • Samhandle med øvrige avdelinger i etaten, andre etater i kommunen, samt eksterne samarbeidspartnere. 
 • Ansvar for å inngå, følge opp og evaluere driftskontrakter med eksterne entreprenører. 
 • Andre oppgaver vil være saksutredning, forberede svar på spørsmål fra politisk nivå ol.
 
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyskoleutdanning på masternivå. 
 • Solid og bred kunnskap og erfaring fra ett eller flere av fagområdene. 
 • Solid erfaring som leder, gjerne fra en stor organisasjon. 
 • Gode muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 
Utdanningsretning
 • Administrasjon og Ledelse 
 • Bygg og anlegg 
 • Landbruk / Skogbruk / Sjøbruk
 
 Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 
Personlige egenskaper
 • Engasjert 
 • Resultatorientert 
 • Beslutningsdyktig 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Gode kommunikasjonsevner
 
Språk: Norsk
 
Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen kan du kontakte etatsdirektør Lise Reinertsen, mobil 977 27 016, eller vår rådgiver hos Headvisor, Rune M. Bruket, mobil 971 38423

Arbeidsgiver:Søknadsfrist:


Sted:
Bergen

Konsulent:
Rune M. Bruket 
971 38 423