Kyocera Unimerco producerer og sælger skærende værktøjer, måleværktøjer og værktøjer til befæstelse. Vores kvalitetsprodukter og rådgivning optimerer kundernes produktion og reducerer dermed deres omkostninger. Vi er ca. 770 medarbejdere i Europa og USA, og vi arbejder som ét godt hold med plads til individualister. Dygtige, interesserede, ansvarlige og humørfyldte medarbejdere er det vigtigste for vores fortsatte fremgang og trivsel. Vil du være med?
Studieprojekt - Maskinmesterstuderende

Et godt hold med ambitiøse mål
I Kyocera Unimerco forholder vi os til globaliseringens udfordringer og muligheder ved hele tiden at tilpasse os. For at sikre en positiv udvikling må vi indstille os på nye krav og betingelser og være forberedte på fremtidens udfordringer. Nye markeder, ny teknologi og nye produkter giver en række spændende muligheder- når blot man er forandringsparat og villig til at lære nyt.

Vi bestræber os på hele tiden at forbedre os for at være konkurrencedygtige. Det kræver, at vi investerer og fornyer os, men den væsentligste forudsætning er, at vi har de bedste, mest kompetente og fleksible medarbejdere. Derfor har vi konstant fokus på at styrke holdet med nye profiler, der kan højne niveauet yderligere og er villige til at gøre en ekstra indsats for, at vi sammen kan nå endnu bedre resultater.

I Kyocera Unimerco bliver du en del af en international koncern, der blev grundlagt i 1964. Siden 2011 har virksomheden været en del af den globale konglomerat Kyocera, der i dag beskæftiger mere end 80.000 medarbejdere på verdensplan på tværs af forskellige produktområder. Hos Kyocera Unimerco er ca. 770 medarbejdere ansat på tværs af 14 selskaber i Danmark og udlandet. Heraf arbejder ca. halvdelen af disse på hovedsædet i Sunds ved Herning. Produktionen i Danmark beskæftiger ca. 150 faglærte medarbejdere på funktionærvilkår, mens der også er produktion i henholdsvis Tyskland, Litauen, England og USA.

Om dig
Du skal i gang med dit sidste semester på professionsbacheloruddannelsen til maskinmester, og derfor kan du  starte i bachelorpraktik hos os ultimo august eller primo september 2024.

Vi har gode erfaringer med, at du så vidt muligt er fysisk tilstede på virksomheden under forløbet, ligesom det også forventes, at du arbejder fuld tid i virksomheden under udarbejdelse af projektet.

Dit bachelorpraktikforløb
Vi er vant til at have maskinmesterstuderende i bachelorpraktikforløb, så du kan forvente et godt og spændende såvel som afprøvet forløb, hvor du både får råderum og frihed til at arbejde med dit projekt samt dedikeret faglig sparring fra din mentor, som selv er uddannet maskinmester.

Vi arbejder løbende og dagligt med forskellige optimeringsprocesser for at skabe forbedringer, herunder specielt energioptimering.

Potentialet for at hæve vores processer til et endnu højere niveau er større, end hvad vi hidtil har set. Vi er derfor åbne overfor dit projekts endelige hovedtema og giver dig mulighed for selv at komme med et ideer og oplæg til projektet indenfor et af følgende områder:

 • Implementering af ny teknologi.
 • Energioptimering.
 • Procesoptimering.
 • Spildoptimering.
 • Produktionsoptimering.
 • Kvalitetssikringssystem

Projektet har derfor følgende nøgleord:

 • Identificer en proces/teknologi med stort optimeringspotentiale.
 • Eftervis med forsøg, hvilken besparelse/forbedring, der kan opnås.
 • Eftervis med forsøg, hvilke konsekvenser det har for processen.
 • Lav projektplan, investeringsberegning, tilbagebetalingsanalyse og lignende.
 • Hvis det er muligt, implementeres løsning og besparelsen/forbedringen dokumenteres.

Vil du vide mere?
Har ovenstående vakt din interesse, og har du lyst til prøve dine teoretiske og faglige færdigheder af i en virksomhed, som er vant til at samarbejde med studerende på alle niveauer, så hører vi meget gerne fra dig.

Yderligere information om Kyocera Unimerco, virksomhedens værdier og studieprojektet kan læses i folderen om projektet, som du henter HER.

Du er desuden velkommen til at kontakte Head of Group Technology, Continuous improvements & Quality Esben Søndergaard eller HR Director Lotte Nyegaard Wedel på tlf. 97 14 14 11.

Position title
Studieprojekt - Maskinmesterstuderende

Workplace list
Sunds, DK

Apply for the position

Due date: 
Start date: 


Contact us
Lotte Nyegaard Wedel 
Group HR Director
Esben Søndergaard 
Head of Production Technology