Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Ansøgningsfrist: 20-01-2017

Projektkonsulent til ny ambitiøs udviklingsindsats  
 
KADK er et internationalt anerkendt kunstakademi inden for arkitektur, design og konservering. Vi uddanner professionelt kreative kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet. KADK står midt i en vigtig og omfattende udviklingsproces og søger derfor en erfaren projektkonsulent, der får ansvaret for at understøtte arbejdet med KADKs strategiske projektportefølje.  
 
Vi forestiller os, at du både kan arbejde strategisk med en større projektportefølje og samtidig være med til at facilitere enkelte projekter. Det betyder, at du er i stand til at skabe overblik på tværs af en række projekter og har erfaring med at sikre fremdrift i samarbejde med lokale projektledere.  
 
Dine ansvarsområder  
Du skal sikre et professionelt fokus på KADKs samlede udviklingsprojekter og samtidig får du en hovedrolle i udviklingen af selve KADKs projektmodel og sikring af en standardisering af projektværktøjer. Udviklingsprojekterne vil omhandle udvikling og effektivisering i såvel de faglige miljøer som i administrationen.  
 
Dine arbejdsopgaver vil primært være:  
 Koordinering af indsatser på tværs af den samlede projektportefølje  
 Controlling af de enkelte projekter  
 At sikre fremdrift i forhold til projektplaner og overholdelse af deadlines  
 At understøtte og rådgive de lokale projektledere  
 At foretage løbende rapportering til KADKs strategisk ledelse vedr. status på projekterne  
 
Som projektkonsulent vil du have selvstændigt ansvar for udvalgte projekter.  
 
Din profil  
Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau suppleret med uddannelse i projektledelse. Du har solid faring med projektledelse, styring af en større projektportefølje og facilitering af de enkelte projekter. Du er vant til at lede og koordinere opgaver på tværs af fagområder og mellem flere aktører internt. Det er en fordel, hvis du er vant til at begå dig i vidensmiljøer eller politiske organisationer, hvor der er stort engagement og høje faglige ambitioner. Det er særligt vigtigt, at du:  
 
 Arbejder struktureret med relevante projektlederværktøjer  
 Har erfaring med udvikling af projektmodeller  
 Har indsigt i teknologi og er erfaren IT-bruger  
 Er vant til at arbejde strategisk  
 Er god til at skabe relationer og samarbejde med lokale projektejere  
 Kan rådgive og understøtte den strategiske ledelse i KADKs udviklingsarbejde  
 
Du er en stærk formidler, har gennemslagskraft og arbejder struktureret og vedholdende. Du er relationsskabende og forstår at arbejde såvel selvstændigt som i samarbejde med andre. Endelig har du flair for økonomi og regneark og kan udføre solid opfølgning, når tallene eller deadlines kalder på det.  
 
Vi tilbyder  
Du vil blive centralt placeret i udviklingen af et nyt fokuseret KADK og får formelt reference til chefen for Kommunikations- og ledelsessekretariatet mens hele udviklingsarbejdet har reference til strategisk ledelse. Det er et dynamisk job med mange snitflader til faglige miljøer og med rig mulighed for selv at præge stillingen. KADK er desuden karakteriseret ved et spændende tværfagligt miljø med god energi, engagement og høje ambitioner.  
 
Løn og ansættelsesforhold  
Der er tale om en fast fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer.  
 
Ansættelse og aflønning som specialkonsulent i henhold til overenskomsten for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af kompetencer og erfaringer.  
 
Tiltrædelse er snarest muligt og gerne pr. 1. marts 2017.  
 
Krav til ansøgning  
Send os motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer og evt. øvrige bilag via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er KADK i hænde senest fredag, den 20. januar 2017 kl. 12.00.  
Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke.  
 
 
 

Om KADK

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er en højere videregående uddannelsesinstitution, der er etableret ved en fusion af Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole den 2. juni 2011. Uddannelserne er tilpasset de europæiske aftaler om uddannelsesstruktur og udvikling (Bologna-aftalen). KADK uddanner og forsker inden for de tre hovedfagområder, arkitektur, design og konservering. KADK er en statsinstitution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. KADK har knap 1.700 studerende og 344 årsværk. Læs mere på www.kadk.dk..