Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Ansøgningsfrist: 30-01-2017

Studentermedhjælper til kommunikation og markedsføring
KADK er et anerkendt kunstakademi inden for arkitektur, design og konservering. Vi uddanner professionelt kreative kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet. Vi søger en studentermedhjælp, der kan være med til at løfte vores ambitioner og opgaver om et mere synligt KADK – særligt i forhold til vores efter- og videreuddannelser.  
 
Den ledige stilling ønskes besat pr. 15. februar 2016 eller snarest muligt herefter. Stillingen er tidsbegrænset og ophører automatisk når man ikke længere er studieaktiv.  
 
Særligt fokus på marketing  
Vi søger en studentermedhjælper med erfaring og/eller viden inden for kommunikation og markedsføring, som har lyst til at bidrage til de daglige opgaver og som har mod på selvstændigt at varetage mindre projekter efter behov.  
 
Vi søger en studentermedhjælper, som særligt kan løse forskellige opgaver inden for online marketing og relaterede opgaver. Stillingen er placeret i KADKs kommunikationsafdeling, men primært knyttet til KADKs efter- og videreuddannelsesområde med fokus på at øge kendskabsgraden og viden om KADKs tilbud om efter- og videreuddannelser. Herudover skal der skabes synlighed om KADKs master classes, der er vores én-dags seminarer for ledere. Der vil desuden være behov for at lave forefaldende praktisk arbejde, såsom at hjælpe med afvikling af events og undervisningsseminarer på ovennævnte efter- og videreuddannelser.  
 
Dine opgaver ifm. efter- og videreuddannelse kommer bl.a. til at indebære:  
• Selvstændig varetagelse af forskellige typer af marketingkampagner; herunder Facebook, LinkedIn og  
direct (e-)mail kampagner  
• Udarbejdelse af diverse marketingmaterialer – online og print  
• Markedsundersøgelser (eks. konkurrentanalyser)  
• Udarbejdelse og udsendelse af nyhedsbreve  
• Vedligeholdelse af hjemmeside  
• Synlighed om efter- og videreuddannelserne på sociale medier  
• Diverse ad hoc-opgaver  
• Praktisk forefaldende arbejde  
 
Kvalifikationskrav  
Du er i gang med en relevant længere videregående uddannelse, eksempelvis cand.merc., cand.comm., cand.it. el. lign. og det er at foretrække, at du netop har færdiggjort 1. semester af din kandidatuddannelse.  
 
I stillingen forventer vi, at du:  
• Har erfaring med og/eller viden om kommunikation og markedsføring på de sociale/online medier herunder gerne godt kendskab til SEO/SEM/Google Adwords/Facebook-annoncering  
• Har gode skriftlige og kommunikative evner samt kan demonstrere erfaring med udarbejdelse af (skriftligt) indhold til diverse sociale medieplatforme, nyhedsbreve/e-mail-marketing  
• Har en kommerciel tilgang til dit kommunikationsarbejde  
• Er stabil, mødedygtig, struktureret og meget gerne fleksibel  
 
Det vil desuden vægte positivt ved stillingens besættelse, at du har erfaring med og interesse for DTP arbejde, da vi som kunstskole vægter det visuelle udtryk i vores kommunikation højt – dette er dog ikke er et krav. Endvidere vil det indgå positivt i vurderingen af din ansøgning, hvis du kan påvise konkrete resultater, du har skabt i en lignende rolle. Hvis muligt, ser vi også gerne at du vedhæfter et eksempel på skriftligt SoMe indhold eller andet marketingmateriale, som du tidligere har produceret.  
 
Vi tilbyder  
En spændende arbejdsplads med en uformel omgangstone, god humor, god stemning og høje ambitioner. Vi lægger vægt på et godt kollegialt miljø med gensidig inspiration og sparring. Som studentermedhjælper i Kommunikation og Ledelsessekretariatet vil du få et spændende og udfordrende studiejob med mulighed for at tilegne dig faglige og personlige kvalifikationer inden for kommunikationsområdet.  
 
Løn og ansættelsesforhold  
Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til OAO-S fællesoverenskomsten og organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/STAT. Der er krav om, at du er aktiv studerende og indskrevet ved en højere læreanstalt under din ansættelse.  
 
Angiv venligst ”Studentermedhjælper, Kommunikation og Ledelsessekretariatet’ i overskriften på din ansøgning.  
 
Arbejdstidens placering aftales med nærmeste leder inden for en ramme på gennemsnitligt 15 timer om ugen.  
 
Ansøgningen  
Motiveret ansøgning, CV, dokumentation for studieaktivitet og evt. øvrige bilag sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er KADK i hænde mandag d. 30. januar kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i umiddelbart forlængelse af ansøgningsfristen.  
 
Vi opfordrer alle kvalificerede uanset køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.  
 
Yderligere oplysninger  
Oplysninger om stillingernes faglige indhold kan fås ved henvendelse til Chef for Kommunikation og Ledelsessekretariat, Søs Holmdal, shol@kadk.dk tlf.: 4170 1801.  
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til HR fuldmægtig, Sine Kildevang Madsen e-mail: skmad@kadk.dk tlf.: 4170 1815.  
 
Generelle oplysninger om KADK kan findes på www.kadk.dk.  
 

Om KADK

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er en højere videregående uddannelsesinstitution, der er etableret ved en fusion af Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole den 2. juni 2011. Uddannelserne er tilpasset de europæiske aftaler om uddannelsesstruktur og udvikling (Bologna-aftalen). KADK uddanner og forsker inden for de tre hovedfagområder, arkitektur, design og konservering. KADK er en statsinstitution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. KADK har knap 1.700 studerende og 344 årsværk. Læs mere på www.kadk.dk..