Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Højesteretsdommer
Ansøgningsfrist: 27-02-2017
En stilling som højesteretsdommer er ledig fra den 1. august 2017.  
 
Udnævnelse som højesteretsdommer forudsætter, at den pågældende godtgør sin egnethed under prøvevotering i Højesteret, jf. retsplejelovens § 42, stk. 5. Prøvevoteringerne forventes at finde sted i perioden ultimo april til medio juni måned 2017.  
 
Oplysninger om Højesteret kan ses på www.hoejesteret.dk. På www.domstol.dk kan du også læse om Danmarks Domstoles værdigrundlag, målsætninger og politikker.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelse sker som tjenestemand. Stillingerne er klassificeret i lønramme 41 svarende til 70.494,17 kr. pr. måned i aktuelt niveau (1. april 2016 niveau)  
 
Til stillingen er knyttet et personligt tillæg på 475.100 kr. i årligt grundbeløb (31. marts 2012-niveau) svarende til 40.774,74 kr. pr. måned i aktuelt niveau (1. april 2016 niveau). Der indbetales et supplerende pensionsbidrag på 17,1 % af tillægget.  
 
Ansøgning  
Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job i Danmarks Domstole”.  
 
Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis og en eventuel landsretsudtalelse, et vellignende digitalt foto og eventuelt andre udtalelser. Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 27. februar 2017.  
 
Eventuelle spørgsmål om arbejdet som højesteretsdommer kan rettes til Højesteret ved administrationschef Lisa Rising på tlf. 33 63 27 67 eller tlf. 22 83 04 84. Spørgsmål om den praktiske ansøgningsprocedure kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretær, Annemarie Bunch, på tlf. 9968 4222 eller til Kim Dyreborg, Domstolsstyrelsens HR-center, på tlf. 9968 4278.  
 
Dommerudnævnelsesrådet forventes den 23. marts 2017 at træffe beslutning om, hvem der indstilles til stillingen. Rådets indstilling offentliggøres på hjemmesiden den 24. marts 2017, kl.15.30. Den indstillede ansøger orienteres telefonisk mellem kl. 14.45 og kl. 15.15.  
 
Yderligere oplysninger om de formelle krav for udnævnelse i dommerstillinger, proceduren ved stillingsbesættelse m.v. kan ses på "Job i Danmarks Domstole".  
 
Alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen