Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Student til Udlodningsområdet i Slots- og Kulturstyrelsen
Ansøgningsfrist: 24-01-2017
Er du lærenem, og har du lyst til at løse mange typer af opgaver? Vi søger en studerende der vil arbejde i Slots- og Kulturstyrelsen med særligt fokus på Udlodningsområdet. Opgaven er placeret i biblioteksenheden, hvor vi også arbejder med folke- og forskningsbiblioteker, folkeoplysning og betjening af Europanævnet.  
  
Om jobbet  
Vi har brug for en student, som kan arbejde med:  
 
• Tilskudsadministration af ansøgningspuljer  
• Økonomiopfølgning ift. ansøgere  
• Journalisering og andre administrative opgaver  
• Webarbejde – opdatering af hjemmeside  
 
Om dig  
Du er i gang med en videregående, relevant uddannelse og har et par år tilbage af studiet. Du interesserer dig generelt for kulturområdet og har lyst til at lære mere om forvaltning og udvikling. Desuden lægger vi vægt på, at du:  
 
• Har interesse for og kendskab til administration generelt  
• Har stærke økonomikompetencer  
• Er fortrolig med webarbejde og IT generelt  
• Er hurtigt og god til at skrive samt staver korrekt  
• Arbejder med en høj grad af præcision, også i rutineprægede opgaver  
• Er systematisk og selvkørende  
• Trives med mange forskelligartede opgaver – også praktiske.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat. Arbejdsti-den er gennemsnitligt 15 timer pr. uge.  
 
Information og ansøgning  
Du kan læse mere om os på www.slks.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Tine Vind på 33 73 33 71 eller på mail: tin@slks.dk  
 
Vi skal have din ansøgning, CV, eksamensbeviser og andre relevant bilag tirsdag den 24. januar 2017. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” under stillingsop-slaget. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 4/2017. Tiltrædelse snarest muligt.  
 
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Slots- og Kulturstyrelsen  
Slots- og Kulturstyrelsen blev dannet 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.  
 
Styrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet.  
Styrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene.  
Styrelsen har ca. 500 medarbejdere.