Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
"Disruptiker"
Ansøgningsfrist: 23-02-2017
Er du visionær og har strategisk overblik?
 
Vil du være med til at fremme innovation og nytænkning i transport-, bygge- og boligsektorerne? 
  
Transport-, bygge- og boligsektorerne befinder sig i rivende udvikling, hvor der er behov for løbende at tilpasse og udvikle statens myndighedsrolle, så der tages højde for de nyeste teknologiske og organisatoriske udviklingstendenser. Vi har brug for en medarbejder, der kan hjælpe os med at følge med udviklingen, og løbende tilpasse myndighedsudøvelsen under hensyntagen til styrelsens overordnede fokus på at forbedre sikkerheden, fremme mobiliteten og sikre mindst mulig negativ miljøpåvirkning.  
 
Dine opgaver: 
Dine arbejdsopgaver vil være at deltage i et mindre team af medarbejdere, der i tæt samarbejde med de enkelte fagcentre i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal opbygge og udvikle et styringskoncept, der tager højde for den teknologiske, forretningsmæssige og organisatoriske udvikling, der løbende finder sted inden for vores sektorer.  
 
Du vil komme til at arbejde bredt med en række forskellige områder inden for bl.a. luftfart, vejtransport, byggeri og boligpolitik. Det bliver en central opgave for dig at virke som inspirator og sparringspartner for centrene og samtidig sikre nytænkning og innovation i myndighedsudøvelsen.  
 
Du vil blive en del af Center for kollektiv trafik, der koordinerer styrelsens tværgående arbejde med disruption.  
 
Din profil: 
• Du er en nysgerrig og udadvendt person, der har interesse for nye udviklingstendenser inden for ny teknologi, nye forretningsmodeller, nye organisationsmodeller mv.  
• Du har et godt kendskab til offentlige tilsyns- og reguleringsopgaver. 
• Du har gode samarbejdsevner og er vant til at deltage i tværgående projekter.  
• Du er god til at lytte og til at stille spørgsmål til relevante samarbejdspartnere.  
• Du er vedholdende og inspirerende, og har en god evne til at se muligheder frem for begrænsninger, og du er reflekterende med et godt blik for, hvordan nye udviklingstendenser stiller krav til justering af eksisterende myndighedsudøvelse.   
• Du har fokus på at sikre leverancerne til aftalt kvalitet og tid.   
• Det er absolut en fordel, hvis du har erfaring med offentlig regulering, men det er ingen betingelse.  
• Du har en akademisk uddannelse som f.eks. økonom, ingeniør, jurist eller lignende. 
 
Løn og ansættelsesforhold 
Stillingen er en fast stilling på 37 timer. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – hvem er vi… 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, vej og luftfart, samt regulering af bygge- og boligområdet.  
 
Vi er mange forskellige faggrupper og udgør derfor en bred vifte af specialister og generalister.  
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende danske samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Du kan læse mere om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på www.tbst.dk.   
 
Yderligere information 
Du kan få mere at vide om stillingen hos Jan Albrecht på tlf. 2284 6117 eller Per Darger på tlf. 4178 0268. 
 
Ansøgning 
Send din ansøgning, CV og eksamensbevis via Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens elektroniske ansøgningsportal på www.tbst.dk senest torsdag den 23. februar 2017. 
 
Ansættelsessamtaler gennemføres løbende.