Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
IT udvikler til Danmarks største open source infrastruktur for geografiske data, Kortforsyningen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering søger en dygtig IT udvikler, der brænder for at arbejde med open source og distribution frie data.  
 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er den drivende kraft i arbejdet med at udnytte mulighederne for at bruge data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi går efter de løsninger, der giver størst nytte i samfundet og har fokus på at udvikle data og datainfrastruktur, der kan effektivisere den offentlige sektor og skabe økonomisk vækst. Styrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.  
 
Dine arbejdsopgaver  
Din opgave bliver, i samarbejde med teamet omkring Kortforsyningen, at sikre drift, vedligehold og udvikling af Kortforsyningen. Kortforsyningen distribuerer data gennem en række forskellige tjenester, herunder WFS, WMS, WMTS, REST og download, men der vil i de kommende år skulle arbejdes med andre typer tjenester til distribution. Du vil derudover få et særskilt ansvar for vores Postgres databaser, der er det databasemæssige grundlag for en væsentlig del af vores distribution.  
 
Kontoret har ansvar for ca. 150 servere og arbejder primært med Open Source Software, der afvikles på RHEL. Værktøjerne, der benyttes, er udover Postgres, Puppet, Mapserver, Drupal, ProfFTP, Gearman, Geowebcache, Qgis server m. fl. samt en stribe egenudviklede og specielt tilpassede applikationer. De data der distribueres via Kortforsyningen er overvejende frie data, som alle kan benytte sig af, hvilket stiller høje krav til infrastrukturens driftssikkerhed til gavn for brugerne.  
 
Opgaverne med Postgres og optimering af data til distribution forventer vi vil fylde ca. 1/3 af den samlede arbejdstid. Øvrige opgaver vil omfatte drift, udvikling og optimering af vores infrastruktur til distribution af data. Vægtningen af de øvrige opgaver vil afhænge af din profil og du vil få stor indflydelse på de konkrete opgaver.  
 
Teamet omkring Kortforsyningen består af 7 medarbejdere. Samtlige medarbejdere har ansvar for helheden samtidig med at de hver især har ét eller flere specialer. Stillingen henvender sig til dig der ønsker et job med en bred vifte af IT udviklings og driftsopgaver og samtidig har speciale/interesse for PostGres. Derudover skal du have mod på en hverdag, hvor konkrete opgaver og læring går hånd i hånd, og hvor du sammen med teamet forventes at udvikle dig med opgaverne.  
 
Du skal være vant til at arbejde med Open Source Software og Linux og forstå vigtigheden af at kunne udvælge relevante teknologier, værktøjer og standarder i et tæt samarbejde med dine dygtige teamkolleger. Arbejdet udføres i en hverdag, hvor pludseligt opståede omstændigheder i driften af systemerne kan diktere arbejdsopgaverne, og vi forventer at du i en omskiftelig hverdag kan bevare fokus på at sikre stabil og sikker drift af Kortforsyningen.  
 
Om dig  
Du mestrer overblikket, er analytisk og besidder en faglig modenhed til at kunne arbejde med komplekse problemstillinger.  
Du tager ansvar og er grundig og ordentlig, når det gælder detaljer og kvalitet. Du er udpræget holdspiller og værdsætter at arbejdet udføres på en måde, hvor hele teamets kompetence bringes i spil og der samarbejdes om de løsninger, som kontoret leverer.  
 
Uddannelseskrav og andre krav til kompetencer/erfaring  
• Er uddannet ingeniør eller datalog eller har anden akademisk uddannelse med interesse for databaser og it udvikling  
• Har minimum 2-3 års erfaring med it udvikling i praksis  
• Kender til standarder på IT og dataområdet  
• Har gode kundskaber i både dansk og engelsk  
 
Du bliver en del af kontoret Datadistribution, som består af 15 fagligt dygtige medarbejdere, som har ansvar for drift og udvikling af Kortforsyningen, Geodatainfo.dk, LER (Ledningsejerregistret) og andre distributionsløsninger.  
 
Kontoret er præget af teamånd, løbende vidensdeling og samarbejde. Der er en uformel omgangstone præget af humor og ”højt til loftet”. Ledelsesmæssigt lægges der vægt på en åben dialog, fokus på ejerskab og engagement i forhold til opgaver og, at der er en god balance mellem arbejds- og familieliv.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten med mulighed for forhandling af tillæg. Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner.  
 
Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte kontorchef Anders Raahauge på telefon 40611624 eller funktionsleder Jørgen Larsen De Martino på telefon 41318540.  
 
Ansøgning sendes online via linket ”Søg stillingen”. Vi skal have dine oplysninger, dokumentation for uddannelse, ansøgning og CV senest den 5. april 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 16 samt den 24. april 2017.  
 


Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Viden om data der effektiviserer og skaber vækst

Vi skaber effektiviseringer i den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem udbygning af den nationale datainfrastruktur og anvendelse af data, hvor nytten er størst. Vi har fokus på, at data er let tilgængelige via en sikker distribution, og at data kan deles og anvendes af mange på tværs af den offentlige og private sektor. Vi lægger i vores arbejde stor vægt på fællesoffentlige samarbejder og udviklingen af tværoffentlige digitale sammenhænge for data.

Læs mere på www.sdfe.dk
Følg os på LinkedIn.

Sista ansökningsdag: 05-04-2017
Arbejdssted: København NV

Hjemmeside: http://sdfe.dkQuestions regarding the position

 
 
 
 

Del/Print


Tip en ven