Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Slots- og Kulturstyrelsen søger udbudskonsulent til Koncernudbud og Indkøb
Ansøgningsfrist: 26-03-2017
Koncern Udbud og Indkøb rådgiver og bistår vores kunder, Kulturministeriets institutioner og styrelsens fagenheder, når de gennemfører udbud, udarbejder og fortolker kontrakters vilkår og repræsenterer Kulturministeriet i statens indkøbsfora.  
 
Vi bidrager til, at Slots- og Kulturstyrelsens indkøb understøtter styrelsens strategi og er i overensstemmelse med de statslige regler for indkøb. Vi har fokus på hele anskaffelsesprocessen fra markedsdialog til kontraktstyring, og vi mener, at der er et yderligere besparelsespotentiale ved at effektivisere vores indkøb. Derfor søger vi en kollega, der vil være med til at understøtte vores faglige enheder og Kulturministeriets institutioner i at gennemføre EU-udbud af anskaffelser af alt fra teknisk vedligehold på Kulturministeriets ejendomme til analyser på kulturområdet.  
 
Vi er en selvstændig enhed i Slots- og Kulturstyrelsen og er i alt 7 medarbejdere.  
 
Arbejdsopgaver  
  • Juridisk og merkantil bistand til at gennemføre EU-udbud  
  • Ad hoc rådgivning om indkøbsregler, kontraktfortolkning mv.  
  • Bidrage til den videre udvikling af strategisk indkøb og kontraktstyring i Slots- og Kulturstyrelsen  
 
Om dig  
Vi forestiller os, at du
  • er uddannet cand.merc.jur. eller cand.jur. eller anden relevant akademisk uddannelse  
  • har den teoretiske udbudsuddannelse på plads og nogle års erfaring med at gennemføre udbud efter EU’s udbudsdirektiv, gerne fra en anden offentlig organisation  
  • er strategisk tænkende og god til at se sammenhænge og muligheder optimering af indkøb på tværs af organisationen  
  • er en god kommunikator, der kan formidle viden om udbud og kontrakter til ikke-jurister  
  • er udadvendt og kundeorienteret og har fokus på at yde en indsats, der tilfører kundens projekt værdi  
  • er fleksibel og trives med en uforudsigelig hverdag, hvor kundernes behov er afgørende for den retning både din dag og dit arbejdsområde udvikler sig i  
 
Ansættelsesvilkår  
Der er tale om en fuldtidsstilling med indplacering som fuldmægtig eller specialkonsulent alt efter kvalifikationer. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.  
 
Yderligere oplysninger  
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedschef Vibeke Boesgaard Brøndel på tlf. 3374 5288/mail vibeke@slks.dk eller Christina Bysted Bang på telefon 3392 6220 /mail cby@slks.dk. Oplysninger om Slots- og Kulturstyrelsen findes på www.slks.dk.  
 
Ansøgning  
Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest søndag den 26. marts 2017. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 14.  
 
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Slots- og Kulturstyrelsen.  
Slots- og Kulturstyrelsen blev dannet 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.  
Styrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet.  
Styrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene.  
Styrelsen har ca. 500 medarbejdere.