Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Visionær arkitekt eller bygningskonstruktør til Slots- og Kulturstyrelsens enhed for Slotte, ejendomme og haver
Ansøgningsfrist: 26-03-2017
Vi søger en fagligt stærk og motiveret medarbejder, der kan varetage opgaven som bygningsansvarlig i enheden for Slotte, ejendomme og haver. Enheden har base i Nykøbing Falster, men arbejdet foregår på forskellige steder i landet. Det forudsættes, at du kan tage selvstændigt ansvar for planlægning og gennemførelse af mindre og større vedligeholdelsesprojekter.  
 
Slots- og Kulturstyrelsen har til opgave at nyttiggøre, vedligeholde og varetage driften af statens slotte og haver. Herudover har styrelsen ansvar for drift og vedligehold af en række kulturinstitutioners ejendomsporteføljer; samlet har styrelsen ansvar for systematisk bygningsdrift omfattende 800.000 kvm bygninger og 560 ha haver med en samlet omsætning på ca. 1 mia kr. årligt.  
 
Opgaven  
Stillingen er placeret i enheden for Slotte, ejendomme og haver, der består af arkitekter, bygningskonstruktører, -teknikere, slotsgartnere og gartnere, der alle med forskellige fagligheder brænder for deres opgaver.
 
Den bygningsansvarlige vil få tilknyttet en række fredede og bevaringsværdige statslige ejendomme og slotte, der ligger på Sjælland og i Jylland. Du har således en portefølje af ejendomme og dertil hørende brugere. Der er mange opgaver i gang på samme tid, og det er derfor centralt at kunne styre en række projekter på flere ejendomme og lokationer samtidigt. En vigtig del af din opgave er at kommunikere med rådgivere, entreprenører, myndigheder, interne samarbejdspartnere og frem for alt med brugerne, der stiller store krav til opgavevaretagelsen.  
 
Du skal varetage bygherrerollen gennem projektforløb og får dermed ansvar for at sikre projekternes kvalitet og økonomi til aftalt tid i samarbejde med de involverede parter. Du skal endvidere forestå bygningssyn og prioritere vedligeholdelsesopgaver til udførelse. Du kommer til at indgå i et stærkt fagligt miljø, hvor der lægges vægt på fællesskab og dygtiggørelse.  
 
Om dig  
Vi forestiller os at
  • Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som arkitekt, bygningskonstruktør eller bygningsingeniør  
  • Du har erfaring med byggeøkonomi  
  • Det er en fordel, hvis du har restaureringskompetence fra enten offentligt regi eller private tegnestuer  
  • Det er en fordel, hvis du har erfaring med fredede og bevaringsværdige ejendomme  
 
Som person er du godt til at kommunikere, og det falder det dig naturligt at lede processer. Du har gennemslagskraft, og kan inspirere dine omgivelser til at reflektere, og skabe gode og sunde løsninger. 
 
Du deler din viden med andre og ser samarbejde som en forudsætning for at opnår resultater.  Du er dynamisk og innovativ, og har høj etisk sans og et godt humør. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst på statens område. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2017. Ansættelsesstedet er Nykøbing Falster.  
 
Information og ansøgning  
Du kan læse mere om Slots- og Kulturstyrelsen på www.slks.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Dan Kristoffersen, mobil: 3392 6319 eller arkitekt Lena Friis Christiansen på mail lfc@slks.dk.  
 
Ansøgningen sendes via Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest den 26. marts 2017. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”søg”. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser samt øvrige relevante bilag. Vi påregner at holde samtaler i uge 14.  
 
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
Slots- og Kulturstyrelsen  
Slots- og Kulturstyrelsen blev dannet 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.  
Styrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af rege-ringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet.  
Styrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene.  
Styrelsen har ca. 500 medarbejdere.