Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Skarp jurist til fortidsminder og bygningsfredning
Ansøgningsfrist: 30-03-2017
 
Slots- og Kulturstyrelsen søger en skarp jurist, der skal indgå i arbejdet med forvaltning af beskyttede fortidsminder og bygningsfredning. 
 
Du kommer til at indgå i et nyt kulturarvscenter i Nykøbing Falster, der er en del af styrelsen. 
 
Opgaven er at rådgive og vejlede chefer og medarbejdere i forhold til kontorets opgaver og dermed medvirke til at styrke kontoret på det juridiske område omkring såvel sagsbehandling som i det generelle lovarbejde. 
 
Du vil blive en del af et stærkt fagligt team, der ud over en anden jurist består af arkæologer, arkitekter og andre faggrupper. Kontorets opgaver omfatter bygningsfredning, beskyttede fortidsminder på land og under vand, restaurering af beskyttede fortidsminder, arkæologiske undersøgelser, beskyttede diger, statslig og kommunal planlægning i relation til kulturarven, kulturarven som en ressource i forhold til turisme og lokal udvikling, kulturmiljø og verdensarven. 
 
Om jobbet 
Som jurist skal du: 
 • Medvirke til løsning af juridiske – navnlig forvaltningsretlige - problemstillinger, der knytter sig til kontorets sagsbehandling 
 • Yde juridisk rådgivning og vejledning til kontorets chefer og medarbejdere, både i forhold til konkrete sager og ved udredning af generelle problemstillinger 
 • Spotte udviklingsbehov og udarbejde forslag til udvikling og kvalitetssikring af de juridiske aspekter af kontorets opgaveløsning, bl.a. ved at styrke og standardisere den almindelige sagsbehandling og effektivisere sagsgange 
 • Bistå ved fortolkning og udarbejdelse af love og bekendtgørelser inden for kontorets område 
 • Medvirke ved ministerbetjening 
 • Kunne indgå i varetagelsen af internationale opgaver på kontorets område 
 • Indgå i et juridisk netværk på tværs af styrelsen

   
Om dig 
Vi forestiller os, at du er uddannet jurist og har solid erfaring med juridisk sagsbehandling i centraladministrationen, i en kommune eller på et advokatkontor mv. Du skal have en stor interesse for det offentligretlige område og være helt hjemme i forvaltningsretten. Du har kendskab til – eller lyst til at tilegne dig viden om - det kulturarvsfaglige område. Du er god til at formidle juridisk stof – i særdeleshed til andre faggrupper – og endelig har du en god gennemslagskraft. 
 
Derudover lægger vi vægt på, at du:  
 • Er god til at strukturere og organisere din tid og dine opgaver 
 • Er god til at samarbejde og etablere relationer såvel internt som eksternt 
 • Er god til at sætte fokus på det væsentlige i en sag og formulere dig præcist  
 • Har en positiv og fleksibel indstilling 
 • Kan indgå i og bidrage til et fagligt miljø med fokus på kulturarv 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Der er tale om en fuldtidsansættelse som special- eller chefkonsulent afhængig af kvalifikationer. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne. 
 
Arbejdsstedet er Nykøbing Falster, hvor Fortidsmindeenheden sammen med ca. 35 andre af styrelsens medarbejdere vil have til huse fra foråret 2017. 
 
Information og ansøgning 
Du kan læse mere om os på www.slks.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Dorte Veien Christiansen på tlf. 33 74 52 19, dvc@slks.dkeller specialkonsulent Thomas Roland på 33 74 52 73, tro@slks.dk. 
  
Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest den 30. marts 2017. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 14. 
 
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Slots- og Kulturstyrelsen blev dannet 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.  
 
Styrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet. 
 
Styrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene. 
 
Styrelsen har ca. 500 medarbejdere.