Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Controller til Koncern Økonomi i Kulturministeriet
Ansøgningsfrist: 28-03-2017
Vi søger en controller med erfaring og interesse for at drive og udvikle økonomistyring og økonomisk tilsyn på Kulturministeriets område.
 
Om jobbet 
Du bliver en del af finanslovsteamet i Koncern Økonomi i Kulturministeriets departement, og får 7 fagligt engagerede kolleger. 
 
Dine opgaver vil omfatte: 
  • Forberedelse af regnskabsgodkendelse og -opfølgning på koncernniveau 
  • Proces og kvalitetssikring af årsrapporter m.v. for ministeriets statsinstitutioner 
  • Ministeriets retningslinjer for regnskabsføring m.v.  
  • Tilsyn med institutionernes budget- og regnskabspraksis samt organisering af økonomiområdet 
  • Koordination i forhold til fællesstatslige systemer på ministerområdet 
  • Opfølgning på revisionsrapporter fra Rigsrevisionen 
  • Bevillingsstatistik for kulturområdet  
  • Ledelsesinformation, herunder KPI’er 
  • Besvarelse af Folketingsspørgsmål m.v. 
  • Analyser og beslutningsoplæg til direktion og minister

Du vil få en bred kontaktflade til andre enheder i departementet, ministeriets institutioner, Danmarks Statistik, Finansministeriet og Rigsrevisionen. 

Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse og flere års erfaring med regnskab og økonomistyring i staten. Du har lyst til at drive og udvikle økonomistyring og tilsyn på koncernniveau. Du har talforståelse, har let ved at skabe overblik og er i besiddelse af gode analytiske evner. Vi lægger samtidig stor vægt på, at du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver, men at du også formår at indgå i og bidrage positivt til et teamsamarbejde.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling på specialkonsulentniveau. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.
 
Yderligere oplysninger 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Tommy Jensen  tje@kum.dk/ 41 39 39 40 eller souschef Anne Kirkegaard ank@kum.dk/25569142. Evt. praktiske spørgsmål i forbindelse med din ansøgning kan rettes til Caroline Cæcilie Bondgaard Kulturministeriets Koncern HR, tlf. 33 74 45 48, e-mail: ccb@slks.dk.  
 
Du kan læse mere om Kulturministeriet på www.kum.dk.
 
Ansøgning: 
Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.kum.dk senest tirsdag den 28. marts 2017. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden.
 
Du bedes vedlægge CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 16.
 
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
Departementet
Kulturministeriets væsentligste opgaver består i ministerrådgivning og lovgivningsmæssige initiativer samt styringsmæssige opgaver i forhold til bl.a. de statslige, statsanerkendte og tilskudsmodtagende 
kulturinstitutioner. Vi er ca. 90 medarbejdere i departementet.