Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Sagsbehandler til Fortidsminder
Ansøgningsfrist: 04-04-2017
 
Slots- og Kulturstyrelsens Fortidsmindeenhed søger en medarbejder til administration af arkæologiske undersøgelser og til sagsbehandling af beskyttede fortidsminder. 
 
I Fortidsmindeenheden arbejder vi med arkæologiske undersøgelser, med ansøgninger om ændringer af og tilsyn med de beskyttede fortidsminder fra stenalderens køkkenmøddinger til nyere tids afvandingskanaler samt administration af sten- og jorddiger efter museumslovens kapitel 8 og 8a. 
 
Stillingen 
Stillingen omfatter bl.a. administration af bygherrefinansierede arkæologiske undersøgelser samt administration af de beskyttede fortidsminder i henhold til museumslovens kapitel 8 og 8a, men også andre opgaver inden for forvaltningen af kulturarven. 
 
Vi har brug for en fagligt stærk kollega med et godt overblik over kulturhistorien. Du skal derudover have viden om kulturlandskabets udvikling siden oldtiden og interesse for kulturarven, herunder arkæologien. 
 
Om dig 
Du har en relevant videregående uddannelse indenfor det kulturhistoriske område – f.eks. arkæolog, kulturgeograf eller lignende. Vi ser gerne, at du har kendskab til museumsloven, herunder med administrationen af de bygherrefinansierede undersøgelser, de fredede fortidsminder og/eller de beskyttede sten- og jorddiger.
 
Du ønsker at arbejde målrettet og effektivt med sagsbehandling, ministerbetjening, journalisering og andre administrative opgaver.  
 
Styrelsen har brug for fleksible medarbejdere med lyst til også at arbejde med andre af fortidsmindeenhedens opgaver, hvis der er behov for det. Vi sætter endvidere pris på en medarbejder der:  
  • har flair for IT og digitalisering, herunder databaser og GIS  
  • har gode samarbejdsevner og sociale kompetencer 
  • har initiativ, handlekraft og er god til at planlægge 
  • har stærke formidlingsevner både mundtligt og skriftligt og kan argumentere overbevisende 
  • er klar til at håndtere en ofte travl hverdag 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Der er tale om en fuldtidsansættelse som fuldmægtig eller specialkonsulent, afhængig af kvalifikationer. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne. 
 
Arbejdsstedet er Nykøbing Falster, hvor Fortidsmindeenheden sammen med ca. 35 andre af styrelsens medarbejdere vil have til huse fra maj 2017. 
 
Information og ansøgning 
Du kan læse mere om os på www.slks.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Dorte Veien Christiansen på tlf. 33 74 52 19, dvc@slks.dkeller specialkonsulent Thomas Roland på 33 74 52 73, tro@slks.dk. 
  
Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest den 4. april 2017. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 16.
 
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Slots- og Kulturstyrelsen blev dannet 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.  
 
Styrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet. 
 
Styrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene. 
 
Styrelsen har ca. 500 medarbejdere.