Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Kulturministeriet søger specialkonsulent til medieområdet
Ansøgningsfrist: 28-03-2017
Har du lyst til at arbejde med opgaver på medieområdet og være tæt på de politiske beslutninger? Så er du måske vores nye kollega i enheden Medier, folkeoplysning og idræt i Kulturministeriets departement.
 
Medier, folkeoplysning og idræt varetager opgaver inden for medier (radio, tv og dagbladsstøtte), ophavsret og idræt (i form af bredde- og eliteidræt, antidoping og børneattester). Derudover varetager enheden opgaver inden for folkeoplysning og højskoler samt internationalt kultursamarbejde. Vi arbejder teambaseret. Enheden består af 4 teams: medier, idræt/folkeoplysning/højskoler, jura og internationalt samarbejde samt et chefteam.  
 
Medieteamet varetager opgaver i forhold til DR, TV 2 DANMARK og de regionale TV 2-virksomheder. Vi forbereder og gennemfører mediepolitiske aftaler mellem regeringen og partierne i Folketinget, som fastlægger rammerne for mediepolitikken, herunder fordelingen af licensprovenuet, i en længere periode. Vi deltager i internationalt samarbejde, herunder forhandlinger i EU om revision af direktivet om audiovisuelle medietjenester. Endelig arbejder vi med overgang til digital radio og en omlægning af støtteordningen til dagblade og andre trykte nyhedsmedier.  
 
En del af opgaverne løses i samarbejde med mediekontoret i Slots- og Kulturstyrelsen.  
 
Du vil få en bred kontaktflade til andre ministerier og organisationerne på området, og du vil indgå i et dynamisk team med engagerede og dygtige medarbejdere med forskellig baggrund. Du skal arbejde med politikudvikling og lovgivning. En væsentlig opgave for medieteamet i den nærmeste tid er forberedelsen af forhandlingerne om den kommende mediepolitiske aftale for 2019- og frem, i lyset af de udfordringer der er på medieområdet. Vi befinder os i en brydningstid, hvor nye teknologier og tjenesters udbredelse blandt befolkningen ændrer mediebrugen, og hvor vilkårene for de danske medievirksomheder er forandret væsentligt – navnlig som følge af den hårde internationale konkurrence fra store udenlandske spillere.  
Du vil desuden få opgaver med ministerbetjening og konkrete sagsbehandlingsopgaver på området.  
 
Om dig  
Vi forventer, at du:  
• har en samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse,  
• både kan arbejde selvstændigt og i teams,  
• har politisk forståelse og erfaring med lovgivningsarbejde og politikudvikling,  
• har erfaring med politisk, strategisk kommunikation  
• har gode formidlingsmæssige evner og gennemslagskraft,  
• kan engelsk på forhandlingsniveau,  
• er engageret og initiativrig,  
• har flere års erfaring.  
 
Det vil være en fordel, hvis du har viden og erfaring om medieområdet. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har erfaring fra centraladministrationen og/eller med arbejdet i politisk ledede organisationer.  
 
Om os  
Vi arbejder målrettet og effektivt med de opgaver, vi skal løse. Faglighed og kvalitet er styrende faktorer for os. Vi lægger vægt på initiativ og på at være en troværdig samarbejdspartner for vores interessenter. I Kulturministeriet tilstræber vi at være servicemindede og vise hinanden tillid. Vores omgangstone er præget af omtanke og humor.  
 
Ansættelsesvilkår  
Der er tale om en specialkonsulentstilling på fuld tid. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Rejseaktivitet kan forekomme.  
 
Yderligere oplysninger  
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte kontorchef Lars M. Banke på telefon 41 39 38 70. Evt. praktiske spørgsmål i forbindelse med din ansøgning kan rettes til HR partner Lisette Sundien, Kulturministeriets Koncern HR, tlf. 33 74 50 82, e-mail: lsu@slks.dk. Du kan læse mere om Kulturministeriet på www.kum.dk  
 
Ansøgning  
Ansøgning sendes via vores elektroniske ansøgningsmodul på www.kum.dk/job senest den 28. marts 2017. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 14 og 17.
 
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Departementet  
Kulturministeriets væsentligste opgaver består i ministerrådgivning og lovgivningsmæssige initiativer samt styringsmæssige opgaver i forhold til bl.a. de statslige, statsanerkendte og tilskudsmodtagende kulturinstitutioner. Vi er ca. 85 medarbejdere i departementet.