Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
AC-medarbejder søges til Slots-og Kulturstyrelsen
Ansøgningsfrist: 02-04-2017
Slots-og Kulturstyrelsen søger en effektiv og udadvendt AC-medarbejder (fuldmægtig/specialkonsulent) til en tidsbegrænset stilling i enheden Ejendomsudvikling og Administration. 
 
Slots-og Kulturstyrelsen har en målrettet strategi om at sikre en levende og nutidig anvendelse af de slotte, kulturbygninger og haver, vi administrerer og vedligeholder. Vi sætter en ære i at udvikle og formidle haver og slotte og derigennem at stille rammer til rådighed for unikke oplevelser for landets borgere. Det er på samme tid afgørende, at vi forholder os til en økonomisk bæredygtig ramme, hvorfor vi også vedvarende arbejder på at udvikling af nye forretningsmodeller, der tager højde for de særlige kvaliteter ved vores ejendomme.  
 
Vi udlejer og stiller bygninger og haver til rådighed for en bred variation af lejere og øvrige samarbejdspartnere, fra statsanerkendte museer, over kunsthåndværkere, entreprenante forretningsdrivende til store og små kulturelle og kommercielle aktører.  
 
Arbejdsopgaver 
Dine væsentligste opgaver vil blive at: 
 
  • implementere styrelsens nye strategi for formidling og anvendelse af slotshaverne, herunder bl.a. udarbejde grundlaget for en effektiv og gennemsigtig håndtering af arrangementer på styrelsens ejendomme. Dette omfatter bl.a. en afstemning af frednings- og driftsforhold, kulturhistorie og økonomiske forretningsmodeller i særskilte profiler for de enkelte ejendomme, hvor bl.a. kan nævnes Kgs. Have, Frederiksberg Have, Frederiksborg Slotshave, Koldinghus, Sønderborg Slot 
  • bidrage til det igangværende arbejde med at optimere processer i forbindelse med udlejningen af bygninger og arealer 
  • bidrage til enhedens øvrige arbejde med større strategiske ejendoms- og udviklingsprojekter, bl.a. udarbejdelse af ejendomsudviklingsstrategier. 
 
Du vil blive del af en enhed, der er organiseret i tre teams, hvor du vil blive tilknyttet vores udviklingsteam, der består af 3 andre ud over dig. Vi lægger vægt på et spændende og udviklende fagligt miljø, tæt samarbejde, kollegial sparring om opgaverne og socialt sammenhold. 
 
Vi er en enhed med mange udadvendte samarbejdsflader, og dine opgaver vil bl.a. betyde at du kommer til at arbejde på tværs af styrelsens mange øvrige enheder og fagligheder, og at du vil komme ud på ejendommene og møde borgere, kunder og andre eksterne samarbejdspartnere. 
 
Hvem er du? 
Vi søger en kollega med et stort personligt drive, der trives med mange og forskelligartede opgaver. 
 
  • Du arbejder analytisk, metodisk og struktureret 
  • Du er udadvendt og fleksibel og oplever en tværfaglig ramme som befordrende for din faglige udvikling 
  • Du er god til at sikre fremdrift i projekter via gode processer og samarbejdsevner 
  • Du har økonomisk forståelse 
  • Du har gode formidlingsevner både på skrift og i tale 
 
Det er en fordel at du har erfaring med administration og arbejdsgange i offentlige virksomheder. Vi forventer du har en relevant samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Der er tale om en fuldtidsansættelse i en tidsbegrænset stilling på 1 år, med mulighed for forlængelse, som fuldmægtig eller specialkonsulent, afhængig af kvalifikationer. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.  
 
Yderligere oplysninger 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Anne Kathrine Kirkegaard på mobil 3395 4984 eller via e-mail: akk@slks.dk. Oplysninger om Slots- og Kulturstyrelsen findes på www.slks.dk 
 
Ansøgning 
Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest søndag den 2. april 2017.  
Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 16.  
 
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Slots- og Kulturstyrelsen blev dannet 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.  
 
Styrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet. 
 
Styrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene. 
 
Styrelsen har ca. 450 medarbejdere.