Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Praktikant til Internationalt kontor i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Ansøgningsfrist: 30-04-2017
Praktikant til Internationalt kontor i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 
 
Interesserer du dig for internationalt energi- og klimasamarbejde, og har du lyst til at prøve kræfter med arbejdet i centraladministrationen? Så kan du blive vores praktikant i Internationalt kontor i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

 
Om praktikstillingen 
Internationalt kontor i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet tilbyder en ulønnet praktikstilling fra 1. august 2017 til 31. januar 2018. Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer ugentligt (dog med mulighed for fleksibilitet i forhold til deltagelse i undervisning). 
 
Internationalt kontors arbejde dækker over følgende hovedområder:
 
 • Multilaterale samarbejder og forskning, der bl.a. fokuserer på internationalt energisamarbejde gennem Det Internationale Energiagentur (IEA) og Clean Energy Ministerial (CEM) samt forskningssamarbejdet Mission Innovation. 
 • Bilaterale samarbejder med fokus på Danmarks bilaterale energisamarbejder med en række vækstøkonomier.  
 • Eksport inden for energi og klimaområdet. 
 • Internationale klimaforhandlinger under FN’s klimakonvention (UNFCCC). 
 • Klimafinansiering, der primært fokuserer på at forbedre mobiliseringen af privat finansiering til klimarelaterede formål.
 
Som praktikant vil du få muligheden for at få et unikt indblik i Danmarks internationale klima- og energisamarbejde, hvor du vil understøtte kontorets faste medarbejdere bl.a. i følgende opgaver:  
 
 • Udarbejdelse af/bidrag til præsentationer og notater  
 • Mødeforberedelse, mødedeltagelse og referatskrivning 
 • Informationssøgning 
 • Ad hoc arbejde, herunder administrative opgaver 
 
Om dig 
Vi forventer, at du er studerende – gerne på en samfundsvidenskabelig uddannelse. Du har interesse for internationalt samarbejde og energi/klima.  
 
Vi lægger vægt på, at du: 
 
 • Er god til at formulere dig skriftligt på både dansk og engelsk   
 • Har nogen erhvervserfaring 
 • Kan arbejde selvstændigt, fleksibelt og ansvarsfuldt 
 • Kan arbejde med stramme deadlines, bevare overblikket og er villig til at give en ekstra hånd i travle perioder 
 • Har gode færdigheder i MS Office-pakken 
 • Har gode sociale kompetencer
 
Om ministeriet 
I Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forsyner vi det danske samfund med energi, værdi og viden. Vi arbejder nationalt og internationalt for effektive og stabile løsninger inden for energi-, forsynings- og klimaområdet. Vores arbejdsfelt spænder bredt og dækker bl.a. energi og råstoffer, vand og affald, tele- og bredbåndsforbindelser, digital kortlægning af Danmark, viden om meteorologi og klimaforhold samt geologiske undersøgelser af den danske og grønlandske undergrund.  
 
Ansættelsesvilkår 
Praktikstillingen er ulønnet og er en mulighed for at supplere din uddannelse med praktisk erfaring inden for dit interessefelt. Det er et krav, at du modtager merit fra studiet for praktikforløbet. 
 
Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Karen Schack på ksan@efkm.dk eller fuldmægtig Signe Graakjær Staal på sgs@efkm.dk
 
Ansøgning   
En motiveret ansøgning med CV, karakterudskrift og eventuelle øvrige bilag skal være os i hænde senest den 30. april 2017.  Vi forventer at holde samtaler i løbet af maj 2017.