Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Museumsinspektør
Ansøgningsfrist: 26-04-2017


En stilling som museumsinspektør inden for forhistorisk arkæologi er ledig til besættelse ved afdelingen Forskning og Formidling i enheden Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid pr. 15. maj 2017 eller snarest derefter. Stillingen er på 25 timer om ugen.

Arbejdsområde
Museumsinspektøren vil indgå i et team af inspektører, forskere og seniorforskere som varetager samlings-, forsknings- og formidlingsopgaver i relation til Danmarks Oldtid. Stillingen indeholder ikke en forskningsforpligtelse, men forskningsemner kan aftales.
 
Arbejdsopgaverne vil primært være:
• Samlings- og registreringsopgaver
• Formidling i forskellige medier
• Redaktionsarbejde
• Varetagelse af forespørgsler og studiebesøg
• Deltagelse i udstillingsplanlægning
• Formidling i forskellige medier
• Deltagelse i tværgående projekter.
 
De første to år vil arbejdet primært bestå af redaktionelle opgaver i forbindelse med publiceringen af et større forskningsprojekt.

Kvalifikationer
Ansættelsen kræver en kandidatgrad i forhistorisk arkæologi eller lignende. Museumsarbejde er varieret og kræver, at man er god til at holde flere bolde i luften samtidig. Der vil endvidere blive lagt vægt på:
 
• Erfaring med museumsarbejde
• Erfaring med redaktionsarbejde
• Udgravningserfaring, herunder kendskab til opmåling, MapInfo og lignende
• Kendskab til genstandsregistrering
• Lyst og evne til formidling
• Kendskab til digital formidling
• Gode samarbejdsevner.

Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 25 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst for akademikere i Staten. Stillingen er ikke omfattet af stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved bl.a. museer under Kulturministeriet.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Skriftlig ansøgning med oplysning om uddannelse og hidtidig beskæftigelse sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest onsdag den 26. april 2017.
 
Yderligere oplysninger kan indhentes hos forsknings- og samlingschef Bodil Bundgaard Rasmussen, tlf. 41 20 61 00; e-mail bbr@natmus.dk eller museumsinspektør Peter Pentz, 4120 6152; e-mail: peter.pentz@natmus.dk
 
Se mere om Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid på www.natmus.dk


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet rummer og udvikler forudsætningerne for, at alle kan få indsigt i kulturhistorien. Ca. 640 medarbejdere er fordelt på 3 afdelinger: Forskning og Formidling, Bevaring og Naturvidenskab og Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk