Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Kontorchef til Kulturministeriets departement
Ansøgningsfrist: 11-05-2017
I Kulturministeriets departement er en stilling som kontorchef ledig til besættelse 1. oktober  
2017, idet den nuværende kontorchefs åremålsansættelse udløber.  
 
Stillingen er organisatorisk placeret i enheden Kunst og Kultur, og er den ene af chefteamets to kontorchefer. Kontorchefen refererer til direktionen som består af departementschef og to afdelingschefer.  
 
Chefteamet har i fællesskab ansvaret for enhedens opgaver, men du vil især få ansvar for arkiver, biblioteker, museer, bygningsfredning, forskning, film, Sydslesvigområdet, sprog, sikring, kultur- erhvervssamarbejde samt kultur i hele landet.  
 
Du vil få ledelsesansvar for 11 medarbejdere.  
 
Kulturministeriets departement består ud over direktionen og Servicecentret af 4 fagenheder: ’Kunst og Kultur’, ’Medier, Folkeoplysning og Idræt’, ’Koncern Økonomi’ og ’Ledelses- og kommunikationssekretariat’.  
 
Enheden for Kunst og Kultur løser drifts- og udviklingsopgaver vedrørende museer, biblioteker,  
kunststøtte, internationalt kultursamarbejde, kreative erhverv og kunstneriske uddannelser. Endvidere har enheden opgaver relateret til det danske mindretal i grænseområdet.  
 
Kvalifikationer  
Vi forventer, at du har  
• en relevant akademisk uddannelse og er i besiddelse af kompetencer, der matcher og kan supplere chefteamet  
• ledelseserfaring, gerne fra centraladministrationen  
• kendskab til det kulturpolitiske område  
• erfaring med politikudvikling, lovgivningsarbejde og politiske forhandlinger  
• evne til at formulere og gennemføre ideer og målsætninger  
• evne til at indgå i en konstruktiv dialog med samarbejdspartnere og institutioner under ministeriet  
• solide kompetencer inden for projekt- og organisationsudvikling  
• initiativ, gennemslagskraft og stærke samarbejdsevner  
 
Ansættelsesvilkår  
Stillingen vil blive besat på åremål og på vilkår i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er placeret i løngruppe 1.  
 
Yderligere oplysninger  
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved at kontakte departementschef Marie Hansen på  
tlf. 41 39 38 64 eller e-mail: mha@kum.dk.  
 
Ansøgning  
Vi skal have din ansøgning og CV senest 11. maj 2017 via Kulturministeriets rekrutteringssystem på http://www.kum.dk under "Ledige stillinger".  
 
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 21 og 22. Der vil evt. blive tale om anvendelse af test.  
Kulturministeriet opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.