Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Aktivitetskoordinator
Ansøgningsfrist: 01-05-2017

Som landets største museum vil Nationalmuseet styrke engagementet og dialogen med danskerne. Vi vil sikre, at alle har mulighed for at møde kulturarven og føler sig inviteret inden for. Historiebevidsthed og medborgerskab er kerneord for os.
 
For at være med til at løfte denne målsætning, søger vi nu en erfaren og ambitiøs medarbejder til Nationalmuseets aktivitetsteam, der i tæt samarbejde med museets øvrige ansatte og samarbejdspartnere skal stå for at koordinere og gennemføre publikumsaktiviteter på en række af museets udstillingssteder.

Arbejdsområde
Nationalmuseets formidlingsaktiviteter spænder over en bred vifte af formidlingsformer og kendetegnes ved løbende udvikling og fornyelse. Museet skal præsentere nye oplevelsesmæssige indfaldsvinkler og arbejdet vil derfor omfatte udvikling og implementering af nye formidlingstiltag.
 
Aktivitetsteamets opgaver består i sammen med interne og eksterne samarbejdspartnere at udvikle og producere publikumsrettede aktiviteter i en række forskellige formater, på forskellige platforme og til en række forskellige målgrupper i forlængelse af Nationalmuseets strategi.
 
Dine opgaver vil særligt bestå i:
• Idé- og konceptudvikling
• Målgruppeanalyser og segmentering
• Produktion og eksekvering af konkrete aktiviteter
• Budgetlægning og økonomistyring
• Evaluering og opfølgning
• Bidrage til overordnet analysearbejde og rapportering
 
Vi lægger vægt på et stærkt fagligt miljø, tæt tværgående samarbejde, sparring om opgaverne og en uformel omgangstone.

Kvalifikationer
Vi søger en person, der har en relevant uddannelse inden for kulturformidlings- eller eventplanlægningsområdet.
 
Vi lægger endvidere vægt på følgende kvalifikationer:
• Dokumenteret erfaring med udvikling, planlægning og eksekvering af events og aktiviteter
• At du har interesse for historie, kunst og kultur og brænder for levende historieformidling
• Evne til at skabe en skarp profil på events og aktiviteter med udgangspunkt i en kreativ tilgang til arbejdet med udvikling af indhold og formater
Evne til at sikre fremdrift via langsigtet planlægning og sikker proceshåndtering
• Lyst og evne til at tage fat, når tingene skal afvikles
• Veludviklede interne og eksterne kommunikationsevner
• At du er god til at samarbejde på tværs med forskellige faggrupper
• At du arbejder selvstændigt og kan bevare overblikket, også når der er travlt

Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 30 timer ugentligt. Aften- og weekendarbejde vil forekomme. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til relevant overenskomst. Tjenestestedet er Nationalmuseets hovedsæde, Prinsens Palæ.
 
Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en børneattest inden ansættelsen.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. .

Skriftlig ansøgning med oplysning om uddannelse og hidtidig beskæftigelse sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest mandag den 1. maj 2017.
 
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse hos leder for Aktiviteter Mikael Nielsen 41 20 60 90, mne@natmus.dk.


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet rummer og udvikler forudsætningerne for, at alle kan få indsigt i kulturhistorien. Ca. 640 medarbejdere er fordelt på 3 afdelinger: Forskning og Formidling, Bevaring og Naturvidenskab og Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk