Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Konservator
Ansøgningsfrist: 28-04-2017
Konservator inden for kalkningstjenesten
 
Nationalmuseet søger en konservator til enheden Bygning og Inventar i afdelingen Bevaring & Naturvidenskab i Brede med henblik på tiltrædelse hurtigst muligt.


Arbejdsområde
Din hovedopgave vil være inden for rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med indvendige og udvendige kalkningstjenester og murundersøgelser i de danske kirker. Det omfatter primært rådgivning af menighedsråd, håndværkere og arkitekter i forbindelse med vedligehold af kirkebygningernes murværk indvendigt såvel som udvendigt. Du skal endvidere deltage under kalkningsarbejderne i det omfang, det er påkrævet, ligesom funktionen forestår registreringer og sikring af eventuelt fremkomne kalkmalerier eller spor deraf.
 
Du skal endvidere yde rådgivning i forbindelse med restaurering af kalkoverflader, projektstyring og administrative opgaver. Herudover vil arbejdet i perioder omfatte konservering/restaurering af kalkmalerier i de danske kirker. Arbejdet vil indgå som en del af Bevaring & Naturvidenskabs indtægtsdækkede virksomhed. Formidling af faget for offentligheden kan indgå som delelement.

Kvalifikationer
Du skal have uddannelse som kandidat fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole eller en dermed ligestillet uddannelse.
 
Praktisk erfaring inden for kalkmalerikonservering samt projektstyring og konsulentarbejde vil være en fordel. Du skal kunne formulere dig på dansk - mundtligt i dialogen med samarbejdspartnere og skriftligt til rapportskrivning. Hvis dansk ikke er dit hovedsprog, forventes det, at du kan gøre dig forstålig på dansk i skrift og tale inden for ét år.
 
Det vil endvidere være en fordel at have viden om materialebrug og arbejdsprocesser med traditionel kalkning, ligesom kendskab til murerfaget er en fordel. Der vil være mulighed for en oplæringsfase inden for kalkningstjenester efter behov.
 
Du skal holde af at være på farten, da opgaverne kræver større rejseaktivitet rundt om til kirkerne i hele landet. Du skal kunne lide at være blæksprutte med mange bolde i luften, kunne tilrettelægge og løse opgaver selvstændigt og være fleksibel i opgaveudførelsen. Du skal være struktureret, have overblik og være god til at afslutte opgaver indenfor (ofte korte) tidsfrister. Du skal have en udadvendt natur og kunne snakke med alle typer mennesker.
 
Da du periodevis kan indgå på konserveringsprojekter, stilles der krav til gode samarbejdsevner i et arbejdsteam. Du bør være fortrolig med alle discipliner inden for bevaring af kalkmaleri, herunder konservering, restaurering, dokumentation og tilstandsvurderinger, der danner grundlag for konserverings- og restaureringsforslag med overslags- og tilbudsgivning.
 
Ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer ugentlig. Løn- og ansættelsesforhold for konservatorer fastsættes i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.
 
Ansættelsen er forbundet med tjenesterejser i ind- og udland samt udstationeringer af kortere eller længere varighed. Du skal være i besiddelse af kørekort (B).

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for at fremme ligestilling blandt vores medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 28. april 2017.
 
Yderligere oplysninger kan indhentes hos chef for Bygning og Inventar Rikke Bjarnhof på telefon 41 20 65 70.


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet rummer og udvikler forudsætningerne for, at alle kan få indsigt i kulturhistorien. Ca. 640 medarbejdere er fordelt på 3 afdelinger: Forskning og Formidling, Bevaring og Naturvidenskab og Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk