Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Sekretærer
Ansøgningsfrist: 02-05-2017

Kunne du tænke dig at arbejde som sekretær med myndighedsopgaver på Nationalmuseet? Så har Sekretariatet i Forsknings- og Formidlingsafdelingen tre ledige stillinger. Du bliver en del af Sekretariatet, der er en enhed i afdelingen Forskning og Formidling. Sekretariatet varetager en lang række tværgående opgaver i afdelingen, herunder dele af opgaverne vedrørende danefæ, som Nationalmuseet er ansvarlig myndighed for. Sekretærerne bliver derfor en del af vores en-gagerede danefæsekretærteam, der bliver på i alt 5 sekretærer, der alle vil referere til chefen for Sekretariatet.
 

Arbejdsområde
Dine primære arbejdsopgaver vil være varetagelse af administrative funktioner i forbindelse med danefæsager (modtagelse og optælling af sager, journalisering i Public 360 og udsendelse af breve til findere). Dertil kommer øvrige ad hoc-opgaver som f.eks. korrespondance og forespørgsler i forhold til interne og eksterne parter på danefæområdet, deltagelse i Nationalmuseets årlige danefækaravane mv.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du:
• har en kontoruddannelse
• har betydelig erfaring med administrativ sagsbehandling af myndighedsopgaver fra en offentlig myndighed
• har stor erfaring med journalsystemer, og meget gerne med Public 360-systemet
• er god til at formulere dig skriftligt
• er superbruger på Office-pakken
 
Det er endvidere vigtigt, at du
• er professionel, ansvarsbevidst, og kan arbejde selvstændigt
• har en stor arbejdsevne, kan strukturere dine opgaver, og bevare overblikket, når der er travlt
• har en åben og imødekommende kommunikation såvel internt på museet som eksternt
• sætter en ære i et tæt og konstruktivt samarbejde med museets øvrige medarbejdere på danefæområdet, herunder særligt de øvrige danefæsekretærer
• har en positiv tilgang til forandringer i hverdagen, og løbende effektivisering af måden opgaverne løses på

Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden for to af stillingerne er 37 timer ugentligt, mens den ene stilling er på 30 timer ugentligt. Du bedes anføre i ansøgningen, om du er interesseret i en stilling på 37 timer, 30 timer eller begge dele. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den til enhver tid gældende OAO-S-fællesoverenskomst samt Organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK. Den endelige lønindplacering er afhængig af kvalifikationer og erhvervserfaring. Stillingerne ønskes besat pr. 1. juli 2017, eller snarest derefter.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for at fremme af ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.
 
Hvis dette er noget for dig, så send en ansøgning via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job. Den skal være museet i hænde senest tirsdag den 2. maj 2017.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19 (1. samtale). Eventuelle 2. samtaler forventes afholdt i uge 20.
 
Har du lyst til at høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Mads S. Mikkelsen på tlf. 41 20 60 80, danefæsekretær Anni Rasmussen på tlf. 41 20 60 23, eller danefæsekretær Lene Merete Gerting Hansen på tlf. 41 20 60 31.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet rummer og udvikler forudsætningerne for, at alle kan få indsigt i kulturhistorien. Ca. 640 medarbejdere er fordelt på 3 afdelinger: Forskning og Formidling, Bevaring og Naturvidenskab og Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk