Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Energistyrelsen søger student til direktionssekretariatet
Ansøgningsfrist: 02-05-2017
Har du lyst til at arbejde i en organisation med en spændende politisk dagsorden?
Har du lyst til at få indblik i samspillet mellem Energistyrelsens direktion, Energistyrelsens faglige centre og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement? Og vil du gerne lære mere om Energistyrelsens EU-sager? 
 
Energistyrelsens direktionssekretariat søger en student til at understøtte sekretariatets faste medarbejdere. 
 
Om jobbet 
Som student i Energistyrelsens direktionssekretariat kommer du til at arbejde med både direktionsbetjening, bestillinger fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement samt Energistyrelsens EU-sager. Og du får mulighed for at udvikle dig i et spændende miljø med høj faglighed og engagement. 
 
Energistyrelsens direktionssekretariat er en del af Center for Organisation. Direktionssekretariatet servicerer Energistyrelsens direktion i forhold til kalender- og mødestyring samt administrative opgaver, ligesom direktionssekretariatet er bindeled mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement og Energistyrelsens faglige enheder. Endvidere varetager direktionssekretariatet Energistyrelsens EU-koordination samt presse- og kommunikationsindsats. Vi søger en student, som har lyst til at indgå i enheden og løse opgaver i forhold til direktionsbetjening og bestillinger fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement samt Energistyrelsen EU-sager. 
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være, at
 • hjælpe til med kalender- og mødestyring for direktionen
 •  fordele bestillinger fra departementet til Energistyrelsens enheder i dokument- og sagshåndteringssystemet F2
 •  facilitere sagsstyring for direktionen
 •  bidrage til direktionssekretariatets EU-koordination  
 •  foretage databehandling i Excel 
 •  udarbejde/bidrage til præsentationer og notater
 •  hjælpe med øvrige administrative opgaver
 
Om dig 
Du er i gang med en relevant videregående uddannelse, som giver dig de faglige forudsætninger til at blive vores student. Det kunne være en samfundsvidenskabelig uddannelse.  
 
Vi lægger vægt på, at du 
 • er ansvarsbevist og udviser stort engagement i dit arbejde
 •  har analytisk sans samt gode formuleringsevner  
 •  har solide færdigheder i MS Office-pakken, herunder gerne kendskab til bearbejdning af data i excel
 •  arbejder selvstændigt og målrettet
 •  er villig til at gå til hånde med både stort og småt 
 •  har gode sociale kompetencer og formår det gode samarbejde med interne og eksterne samarbejdsparter  
 •  kan arbejde under travle forhold, bevare overblikket og er villig til at give en ekstra hånd i travle perioder
 •  gerne vil udvikle dig og lære nyt
 
Om os 
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald. 
 
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder. 
 
Direktionssekretariatet er en del af Center for Organisation, der har ansvaret for styrelsens stabsfunktioner med opgaver indenfor økonomi, styring, HR, rejser, IT, jura, EU-koordination, kommunikation, presse, service og direktions- og ledelsesbetjening. Centeret understøtter arbejdet med at indfri styrelsens strategiske mål 
 
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er cirka 360 årsværk beskæftiget i Energistyrelsen. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Arbejdstiden er gennemsnitligt 15 timer om ugen, der kan tilrettelægges med fleksibilitet i forhold til undervisning og eksamen. Ansættelse hurtigst muligt.  
 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) samt organisationsaftale for kontorfunktionærer i statens tjeneste (HK).  
 
Ansættelsesområdet er Energi- Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 
 
Vil du vide mere, kan du kontakte studentermedhjælper Nina Meiniche på 33 92 67 32 eller nim@ens.dk eller chef for direktionssekretariatet Helle Agerdal Olsen på 20 64 59 83 eller hao@ens.dk.   
 
Ansøgning  
Du søger via http://www.ens.dk/job. Benyt linket ”Søg stillingen” på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, karakterudskrift og eventuelle øvrige bilag skal være indsendt senest den 2. maj 2017.