Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Energistyrelsen søger medarbejder til barselsvikariat til indsamling og behandling af store datamængder.
Ansøgningsfrist: 07-05-2017
Brænder du for at arbejde med data, tal og statistik? Er du en habil bruger af Excel? Så er du måske vores nye kollega i Center for Tele i Energistyrelsen. 
 
Om jobbet 
Du vil få et førstehåndskendskab til udviklingen i telebranchen ved at være en del af holdet, der laver Energistyrelsens statistikker på teleområdet, i særdeleshed på bredbåndsområdet. Dataene bruges blandt andet til hjemmesiden www.tjekditnet.dk, som viser lokal bredbåndsdækning, den halvårlige telestatistik samt publikationen ’Økonomiske nøgletal for telebranchen’.  
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte: 
  • Planlægning og gennemførsel af store dataindsamlinger.  
  •  Bearbejdning og kvalitetssikring af indsamlede data. 
  •  Dialog med interessenter omkring data. 
  •  Udvikling af værktøjer og effektive metoder for kvalitetssikring af data. 
  •  Analyse, præsentation og rapportering af data. 
 
Om dig 
Vi antager, at du har en akademisk uddannelse fx cand.polit, cand.oecon eller cand.merc., og du må gerne være nyuddannet. Alternativt har du en anden relevant baggrund med erfaring med at arbejde med tal, data og Excel. Det vigtigste er, at du har flair for og trives med at arbejde med store datamængder, og at du er fortrolig med Excel. Erfaring med SQL og/eller VBA-programmering i Excel er et plus men ikke et krav. 
 
Dataindsamlingen til statistikkerne er omfattende, så du skal evne at danne overblik og strukturere de indsamlede data, ligesom du skal kunne forholde dig til, hvorvidt data er korrekte og retvisende. Det primære værktøj er Excel men også SQL-databaser.  
 
En del af arbejdsopgaverne vil desuden være at rapportere og formidle data fra statistikkerne til målgrupper, som ikke nødvendigvis har din forståelse for tal og data. Du skal derfor være i stand til at forholde dig kritisk til, hvordan data præsenteres bedst for modtageren.  
 
Der er et stort fokus på bredbånds- og teleområdet, og du skal have lyst til at arbejde med et område med stor bevågenhed og mange interessenter, herunder telebranchen. Du skal være udadvendt, opsøgende og løsningsorienteret samt have lyst til at indgå i en konstruktiv dialog med interessenterne, især teleselskaberne.  
 
Til gengæld lover vi dig et spændende job med gode kolleger, der vil bidrage til, at du kommer godt i gang med opgaverne og får den nødvendige oplæring. 
 
Om os 
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald. 
 
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder. 
 
Center for Tele i Energistyrelsen arbejder for en god mobil- og bredbåndsforsyning for at understøtte vækst i hele landet. Det skal blandt andet sikres gennem gode rammebetingelser for telesektoren og optimal udnyttelse af radiofrekvenser. Centret har ansvar for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet, regulering vedrørende teleinfrastruktur, administration af frekvens- og nummerressourcer, teletekniske forhold samt tilsyn med markedsføring og anvendelse af radioudstyr.  
 
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er cirka 360 årsværk beskæftiget i Energistyrelsen. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten. 
 
Ansættelsesområdet er Energi- Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 
 
Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Trine Heidemann Jansen på telefon 20 96 17 92 eller specialkonsulent Hans Teglhus Møller på telefon 33 92 75 85.  
 
Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Ansøgning   
Du søger via www.ens.dk/job. Benyt funktionen "Søg stillingen" på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest den 7. maj 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 20. 
 
Kandidater til stillingen skal være indstillet på at skulle udarbejde en opgave i forbindelse med rekrutteringsprocessen.