Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Det Danske Filminstitut søger leder af Støtte & Vejledning
Ansøgningsfrist: 22-05-2017
Har du lyst til at få ansvaret for Filminstituttets støtteadministration?  
 
Stillingen 
Filminstituttet støtter hvert år danske film, tv-produktioner, spil og digitale medier med omkring 375 millioner. Modtagerne af støtte skal følge de fastsatte støttevilkår og der skal aflægges regnskab for den anvendte støtte. Det vil blive dit ansvar, at tilskudsmidlerne anvendes i henhold til de fastsatte mål og beslutninger. Du vil også få ansvar for den interne sagsbehandling og for at udvikle og kvalitetssikre støttevilkår og sagsgange, der gør det enkelt og gennemskueligt at søge om støtte, herunder ibrugtagning og videreudvikling af et digitalt sagsbehandlingssystem.  
 
Du vil blive leder af afdelingen for Støtte & Vejledning, der består af syv engagerede medarbejdere med kompetencer inden for økonomi, regnskab, jura, produktion og projektledelse. Afdelingen er en del af området for Filmstøtte og yder rådgivning internt og eksternt i forbindelse med støtteadministrative og regnskabsmæssige spørgsmål og administrer desuden støtteordningerne Almen Støtte, Ekstern Værkstedsstøtte og Public Service Puljen.  
 
Kvalifikationer 
Der er ikke knyttet særlige uddannelsesmæssige krav til stillingen, men vi forventer at du har en økonomisk eller administrativ uddannelse eller på anden måde har tilegnet dig tilsvarende kvalifikationer. Vi lægger vægt på, at du har kvalifikationer inden for følgende områder: 
  • ledelseserfaring og gode samarbejdsevner 
  • erfaring med økonomi- eller tilskudsadministration fra kultur- eller mediebranchen 
  • erfaring med projektstyring, analyse og statistik 
  • kendskab til film- eller tv-produktion, herunder til budgettering, finansiering og regnskab 
  • kendskab til jura og rettighedsforhold er en fordel 
  • kærlighed til levende billeder! 
Der er tale om et bredt og varieret ansvarsområde, hvor du vil få en helt central placering i forhold til driften af støtteområdet og de omkring 40 engagerede medarbejdere, der har ansvaret for at tildele og administrere filmstøtten i Danmark.  
 
Som afdelingschef indgår du i ledelsen af støtteområdet og i Filminstituttets samlede ledelsesgruppe. Som afdelingschef for Støtte & Vejledning refererer til direktør for støtteområdet Claus Ladegaard, som du også kan kontakte, hvis du har spørgsmål til stillingen; tlf. 40 32 62 12 eller e-mail clausl@dfi.dk.  
 
Praktisk 
Løn og ansættelsesvilkår er efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Det Danske Filminstitut opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. 
 
Ansøgning og CV skal være indsendt via knappen Søg stillingen nedenfor senest mandag den 22. maj 2017 kl. 12:00. 
 
Det Danske Filminstitut er en statsinstitution under Kulturministeriet. Filminstituttet har ca. 140 engagerede medarbejdere, der arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for, at dansk film, spil og billedbårne fortællinger vedblivende udgør en bærende kulturfaktor med høj kunstnerisk kvalitet og kulturel værdi og fastholder dansk films stærke position i både ind- og udland. Du kan læse mere på www.dfi.dk