Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Dygtig HR-jurist til Energistyrelsen
Ansøgningsfrist: 07-05-2017
Er du skarp til håndtering af ansættelsesretlige problemstillinger? Har du forståelse for og indsigt i personaleadministrative processer, og kan du finde de rigtige løsninger? Og vil du være med til at gøre Energistyrelsen til en af de bedste arbejdspladser i staten?  
 
Så er stillingen som HR-jurist i HR & Jura måske noget for dig. 
 
Om jobbet  
Du bliver en del af et HR-team på 7 medarbejdere, herunder 1 elev og 1 student, med høje ambitioner på HR-området og et stærkt fællesskab. 
 
Du vil bl.a. komme til at arbejde med 
 • Rådgivning og sparring med kolleger og chefer om ansættelsesretlige problemstillinger 
 • Behandling af personalesager  
 • Håndtering af ansættelsesretlige spørgsmål i bred forstand  
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg, notater, paradigmer, politikker, vejledninger og retningslinjer  
 • Projekter på tværs af organisationen 
 
Stillingen medfører en bred kontaktflade til hele styrelsen og gode muligheder for udvikling. 
 
Om dig 
Vi forventer, at du: 
 
 • Er uddannet jurist med stærke kompetencer inden for ansættelsesret  
 • Er grundig af natur og leverer resultater af høj kvalitet 
 • Kan arbejde selvstændigt, er fagligt nysgerrig og let tilegner dig ny viden 
 • Har særdeles gode formidlingsevner både i skrift og tale 
 • Er løsnings- og resultatorienteret 
 • Har gode samarbejdsevner og en servicemindet tilgang 
 • Har lyst til at arbejde i en politisk styret organisation  
 • Kan bevare overblikket i en travl hverdag  
 
Det er en fordel, hvis du har erfaring med arbejde med HR i staten, herunder kendskab til de statslige overenskomster og personalejuridiske regelsæt. 
 
Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring med udarbejdelse af kontrakter. 
 
Om os 
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald. 
 
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi- og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder. 
 
HR & Jura er en del af Center for Organisation, der har ansvaret for styrelsens stabsfunktioner med opgaver indenfor økonomi, styring, HR, rejser, IT, jura, EU-koordination, kommunikation, presse, service og direktions- og ledelsesbetjening. Centeret understøtter arbejdet med at indfri styrelsens strategiske mål.
 
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er cirka 360 årsværk beskæftiget i Energistyrelsen. 
 
Løn‐ og ansættelsesvilkår 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten som fuldmægtig med rådighedsforpligtigelse eller konsulent afhængig af erfaring og kvalifikationer.  
 
Ansættelsesområdet er Energi‐, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 
 
Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Birgitta Bundgaard på telefon 22 85 98 95.  
 
Energistyrelsen ønsker at fremme ligestilling, hvorfor alle kvalificerede uanset etnisk 
tilhørsforhold, race, religion, køn eller alder opfordres til at søge stillingen. 
 
Ansøgning 
Du søger via www.ens.dk/job. Benyt funktionen "Søg stillingen" på stillingsopslaget. Din 
motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis (inkl. karakterer for både bachelor og kandidatdelen) og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest den 7. maj 2017. Samtaler forventes afholdt i ugerne 19 og 20. 
 
Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en test i forbindelse med rekrutteringsprocessen.