Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Erfaren fuldmægtig til Medieenheden i Slots- og Kulturstyrelsen
Ansøgningsfrist: 06-06-2017
I Medieenheden søger vi en ny kollega til sagsbehandling, sekretariatsbetjening og departements- og ministerbetjening m.v. som led i administrationen af lovgivningen på medieområdet – herunder særligt vores sekretariatsfunktion for Radio- og tv-nævnet. 
 
Om jobbet 
Medieenhedens opgaver består i:  
 • sekretariatsbetjening af Radio- og tv-nævnet og Medienævnet  
 • administration af mediestøtten til trykte, digitale og elektroniske medier 
 • projekter f.eks. vedrørende digital radio 
 • faglig rådgivning af departement og minister 
 • rapportering om medieudviklingen i Danmark 
 • internationale opgaver 
 
Enheden er organiseret i fire teams og du vil særligt blive tilknyttet de to teams, der varetager sekretariatsbetjeningen af Radio- og tv-nævnet. Vi er fire kolleger og en student i hvert team. 
 
I Landsteamet arbejder vi bl.a. med udbud af tilladelser til kommerciel radio og tv (DAB, FM og digital distribution af tv), tilsyn med overholdelse af vilkår i tilladelserne, konkret sagsbehandling for Radio- og tv-nævnet - herunder behandling af klager over reklamer i tv og radio, samt internationale opgaver. Aktuelt gennemfører vi i 2017 en række udbud af tilladelser og iværksætter en informationskampagne om digital radio m.v. I Lokalteamet arbejder vi med udstedelse af tilladelser til ikkekommerciel lokalradio og -tv i Danmark, tilsyn med overholdelsen af vilkår i tilladelserne samt administration af en række tilskudspuljer til drift af, uddannelse i og forsøg med lokalradio og -tv. Aktuelt gennemfører vi i 2017 udbud af lokalradiotilladelser i Danmark og evaluerer forsøgsordningen for lokal-tv. På begge områder betjener vi desuden departement og minister. 
 
Dine opgaver vil blive endeligt fastlagt i forhold til din profil men vil formentlig særligt bestå i: 
 • behandling af sager for Radio- og tv-nævnet, f.eks. reklamesager og tilsyn med tilladelser - herunder forberedelse og oplysning af sagerne, udarbejdelse af indstilling og afgørelsesudkast til nævnet, deltagelse i nævnsmøder m.v.  
 • medvirke ved administration af tilskud til ikkekommercielle lokalradio og –tv stationer 
 • medvirke ved udbud af tilladelser på radio- og tv-området – herunder evt. notater til politisk beslutningsproces, udfærdigelse af bekendtgørelser og udbudsmateriale og behandling af ansøgninger m.v. 
 • involvering i øvrige opgaver på området og sparring med kolleger 
 • evt. koordinering af større opgaver/fagområder i perioder  
 
Vi lægger vægt på et stærkt fagligt miljø, tæt samarbejde, sparring om opgaverne og en uformel omgangstone. 
 
Om dig 
Du har interesse for medieområdet, er cand. jur. (eller har en anden relevant samfundsvidenskabelig uddannelse - f.eks.,cand.polit. eller cand.scient.pol.) og har minimum to års erfaring fra offentlig forvaltning. 
 
Desuden forventer vi, at du: 
 • er skarp analytisk og en dygtig sagsbehandler, der hurtigt kan skære en sag til og skrive præcise indstillinger og afgørelser 
 • evt. har erfaring med udarbejdelse af regler (love og bekendtgørelser) 
 • er god til at sikre fremdrift og resultater via sikker proceshåndtering og gode samarbejdsevner 
 • bringer din viden i spil i opgaveløsningen og i dialogen med kolleger og er en holdspiller  
 • har gode IT-kundskaber og er grundig i håndteringen af data  
 • evt. har erfaring med koordinering/projektledelse af større opgaver 
Læs mere om opgaverne og os på www.slks.dk/medier 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Der er tale om en fuldtidsansættelse som AC-fuldmægtig. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Stillingen er til besættelse pr. 1 august 2017.
 
Information og ansøgning 
Har du spørgsmål til stillingen så kontakt:
Ulrike Clade Christensen på tlf.: 33 73 33 34 eller mail ucc@slks.dk
Grace Bondebjerg Suhadi på tlf.: 33 74 50 33 eller mail gns@slks.dk
eller enhedschef Susanne Mahler på tlf. 33 73 33 20 eller mail sma@slks.dk
 
Du kan læse mere om Slots- og Kulturstyrelsen på www.slks.dk.  
 
Ansøgning 
Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest den 6. juni 2017. 
Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag.
Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 24 og 25.  
 
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet. 
Slots- og Kulturstyrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene. 
Styrelsen har ca. 500 medarbejdere.