Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Formidler til Litteraturområdet
Ansøgningsfrist: 02-06-2017
Har du lyst til at være med til at formidle bogbranchens situation og resultaterne af Statens Kunstfonds arbejde?  
 
Slots- og Kulturstyrelsen søger en dygtig formidler med godt kendskab til bogbranchen og dansk samtidslitteratur til enheden Litteratur & DEFF.  
 
Om jobbet 
Du kommer til at arbejde som sekretær for Bog- og Litteraturpanelet og kommunikatør for Statens Kunstfond på litteraturområdet. Jobbet indebærer blandt andet: 
 
 • Redaktion og produktion af Bog- og litteraturpanelets undersøgelser og rapporter 
 • Produktion af nyhedsbreve, pressemeddelelser og kommunikation på sociale medier for Statens Kunstfonds to litteraturudvalg herunder redaktion af Danish Literary Magazine 
 • Betjening af kulturministeren på litteraturområdet (fx taleskrivning og ministersvar) 
 • Andre tværgående kommunikationsopgaver for Statens Kunstfond 
 • Formidlingsopgaver i forhold til biblioteksafgiften 
 • Øvrige formidlingsopgaver for litteraturområdet i forhold til enhedens generelle kommunikation. 
 
Du vil indgå i enheden Litteratur & DEFF i Slots- og Kulturstyrelsen. Vi er 23 faste medarbejdere og 2 studenter og arbejder med sekretariatsbetjening af flere forskellige organer - ud over Bog- og litteraturpanelet bl.a. Statens Kunstfonds litterære udvalg og Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Derudover administrerer vi biblioteksafgiften. 
 
Om dig 
Du er uddannet journalist eller har anden relevant akademisk uddannelse. Du har et par års erfaring fra arbejdsmarkedet og besidder nogle af disse kompetencer: 
 
 • Stærke skriftlige formidlingsevner, så du både kan skrive selv, redigere og vinkle andres tekster også under tidspres 
 • Er sproglig sikker på dansk 
 • Kendskab til forskellige formidlingsplatforme    
 • Godt kendskab til bogbranchen og/eller dansk samtidslitteratur 
 • Forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation med flere opdragsgivere 
 • Erfaring med sekretariatsbetjening af råd, nævn, udvalg eller lignede 
 • Evne til og interesse for administrative opgaver 
 • Engelskkundskaber på højt niveau i skrift og tale 
 • Fleksibilitet 
 
Du skal kunne håndtere de kunstpolitiske og administrative udfordringer, som opgaverne indebærer. Desuden skal du trives som projektleder i en hverdag, hvor der godt kan være mange ting i gang på samme tid. 
 
Ansættelsesvilkår 
Løn og øvrige ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Arbejdstiden pr. uge er 37 timer. 
 
Yderligere oplysninger 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedschef Annette Bach på telefon 25 39 88 53 eller e-mail aba@slks.dk.  
Oplysninger om Slots- og Kulturstyrelsen findes på www.slks.dk og oplysninger om Statens Kunstfond findes på www.kunst.dk. 
 
Ansøgning 
Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul www.slks.dk/job senest den 2. juni 2017.  
Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag.  
Vi forventer at holde jobsamtaler den 16. juni 2017.  
 
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset baggrund til at søge stillingen. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet. 
Slots- og Kulturstyrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene. 
Styrelsen har ca. 500 medarbejdere.