Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Alsidig økonom til tilsyn med kapitalmarkedet
I Finanstilsynets kapitalmarkedskontor 1 står vi midt i en spændende tid. Finanstilsynet har fokus på at virksomheders finansieringsmuligheder udbygges, så forholdet mellem bank- og markedsfinansiering bliver mere afbalanceret, til gavn for virksomheder og borgere. Finanstilsynet fokuserer i sit arbejde på risici og hensynet til investorerne. Derfor søger vi en dygtig og dedikeret økonom, der kan bistå kontorets mange jurister, blandt andet med at godkende prospekter, så vi fortsat kan understøtte, at investorer får de relevante informationer, når de skal træffe en investeringsbeslutning.  
  
Hvad forventer vi af dig?  
Du skal blandt andet sammen med 4 kollegaer stå for Finanstilsynets godkendelse af prospekter. Vi forventer, at du er kvalitets- og ansvarsbevidst. Du vil hurtigt få ansvaret for dine egne sager, som løses i samarbejde med dine kollegaer. Derudover forventer vi, at du kan fungere bredt som sparringspartner i forhold til de økonomiske og regnskabsmæssige oplysninger i prospekterne, men også i forhold til de økonomiske analyser vi anvender, for bedre at forstå og finde løsninger på kapitalmarkedets udfordringer.  
 
Kan du sætte kryds ved følgende fire karaktertræk, er du et godt match til stillingen:
 
1. Du har interesse for kapitalmarkedet 
Du kan forstå mekanismerne på kapitalmarkedet, og sætte dig ind i de udfordringer der er forbundet med at sikre tilliden til kapitalmarkedet.  
 
2. Du har dine økonomiske færdigheder og regnskabsmæssige forståelse i orden
Din stærke økonomiske faglighed og forståelse sikrer, at du tidligt i ansættelsen kan indgå i kontorets opgaver, og faglig sparring med dine kollegaer, herunder have en regnskabsmæssig forståelse ned på virksomhedsniveau. 
 
3. Du har en forståelse for, at vi er et juridisk funderet kontor 
Med afsæt i din stærke økonomiske faglighed, ser du et spændende samspil mellem økonomi og jura, der gør dig i stand til at forstå sammenhængen, og bringe dine kompetencer i spil til fordel for Finanstilsynet. 
 
4. Du bliver motiveret af at løse vigtige samfundsopgaver 
Du bidrager til at løse en vigtig opgave i arbejdet med at sikre tilliden til kapitalmarkedet. Du trives i det politiske miljø og glæder dig over dit arbejdes relevans for resten af samfundet. 
 
Derudover forestiller vi os, at du: 
  • er uddannet cand.oecon., cand.polit. eller cand.merc. 
  • kan demonstrere nogle års erfaring fra den finansielle sektor, en offentlig myndighed, en børsnoteret virksomhed eller lignende. 
  • er en stærk kommunikatør og god til at samarbejde med kollegaer og eksterne interessenter. 
  • er i stand til at skelne væsentligt fra uvæsentligt.  
Hvilke opgaver skal du især løse?   
Du får en samfundsrelevant opgave, når du i samspil med dine kollegaer skal sørge for, at der ved godkendelse af prospekter er den rette balance mellem hensynet til udstedere, der ønsker at hente kapital via markedsfinansiering, og investorbeskyttelsen. Godkendelse af prospekter foregår i dialog med udsteder og dennes rådgivere, og ofte ved at involvere andre kontorer i Finanstilsynet, eller ved at sparre med kollegaer i Det Europæiske Kapitalmarkedstilsyn (ESMA). 
 
I Finanstilsynet har vi løbende fokus på hvilke tendenser der er på kapitalmarkedet. Her får du en vigtig funktion, når du skal bidrage til at omsætte økonomiske analyser til mulige løsninger for et velfungerende kapitalmarked.  
 
Bliv en del af Kapitalmarkedskontor 1
Vi har det overordnede ansvar for lovgivningen på kapitalmarkedsområdet og sikrer muligheden for, at den almene dansker kan tilføre virksomheder alternativ finansiering. Vi fører tilsyn med kapitalmarkedet generelt, ikke med specifikke institutter. Det betyder, at de sager, vi beskæftiger os med, er varierede, og at vi har mandat til at træffe afgørelser. Vores kontor har husets største viden om kapitalmarkedet, og vi deler gerne ud af den, når vi løbende sparrer om opgaver. 
 
Hvad en kommende kollega siger om at arbejde i Finanstilsynet  
”Jeg kan godt lide at arbejde operationelt med økonomi og være med til at løse vigtige samfundsmæssige opgaver. Her er god dynamik i mødet mellem forskellige fagligheder, fordi vi arbejder i krydsfeltet mellem den økonomiske tænkning og juraen. Og så er her en tillidsfuld, afslappet atmosfære med et godt samarbejdsklima – både kollegerne imellem og med direktionen.”  
Chefkonsulent 
 
Hvordan er dine ansættelsesvilkår?  
Din ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. I forbindelse med ansættelse skal du fremvise straffeattest. 
 
Vi har et internt karriere- og kompetenceprogram, og når det kommer til arbejdsvilkår, er vi også en attraktiv arbejdsplads. Vi har flekstidsordning, betalt frokostpause, kantineordning, massageordning, renseriordning, fri parkering og fodbold-, løbe- og badmintonklubber. 
 
Sådan ansøger du  
Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på finanstilsynet.dk senest mandag den 12. juni 2017. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis. 
 
Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 
 
Spørgsmål?  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vicekontorchef Henrik Kurtmann på 33 55 83 65.  
 
Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR-rekrutteringspartner Stine Elizabeth Rasmussen på 91 33 70 18.  
 
Du kan læse mere om Finanstilsynet på www.finanstilsynet.dk – særligt under rubrikken ”Karriere”. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark. 


Application deadline:
12-06-2017

Kontaktpersoner: