Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Student til Museer
Ansøgningsfrist: 28-05-2017
Interesserer du dig for jura, økonomi og offentlig forvaltning, og har du lyst til at arbejde med sagsbehandling og forskellige administrative opgaver, er det dig, vi leder efter.  
 
Om jobbet  
Slots- og Kulturstyrelsen søger en studentermedhjælper til konkret sagsbehandling og forskellige juridiske og administrative opgaver i enheden Museer. Du vil skulle bidrage til løsningen af vores opgaver, som blandt andet består af:  
• Sekretariatsbetjening af råd og udvalg  
• Administration af tilskud og puljemidler  
• juridiske problemstillinger  
• Faglig rådgivning af departement og minister  
• kommunikation og presse  
 
Du vil primært skulle varetage opgaver i relation til museumsloven og andre faglove inden for kontorets område samt forskellige forvaltningsretlige opgaver. Der kan være tale om lettere sagsbehandling, opgaver i relation til tilskudsadministration, besvarelse af henvendelser fra borgere og institutioner og andre administrative opgaver som fx webarbejde, aktindsigtssager, udarbejdelse af mødemateriale mv.  
 
Vi lægger vægt på et stærkt fagligt miljø, tæt samarbejde om opgaverne og en uformel omgangstone.  
 
Om dig  
Du er studerende ved en højere læreanstalt, og vi forestiller os, at du fx studerer jura, statskundskab eller lignende. Både ansøgere, som er i begyndelsen af eller længere i sit studie, vil kunne komme i betragtning.  
 
Desuden lægger vi vægt på, at du:  
• Har interesse for og evt. erfaring med sagsbehandling og administrativt kontorarbejde  
• Har lyst til at få erfaring med arbejdet i en statslig styrelse  
• Er grundig og kvalitetsbevidst  
• Er selvstændig, fleksibel og opsøgende  
• Har gode samarbejdsevner og er serviceminded  
• Besidder gode IT-kompetencer og har flair for at sætte dig ind i nye systemer  
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat. Arbejdstiden er gennemsnitligt 15 timer pr. uge.  
 
Information og ansøgning  
Du kan læse mere om os på www.slks.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Ole Winther på tlf. nr. 33 74 52 10 og mail:ole@slks.dk., eller chefkonsulent Lotte Bjerre Kristoffersen på tlf. 33 74 45 75 og mail: lbk@slks.dk.  
 
Vi skal have din ansøgning, CV, eksamensbeviser og andre relevant bilag senest søndag den 28. maj 2017. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” under stillingsopslaget. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 24. Forventet start 1. september 2017.  
 
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Slots- og Kulturstyrelsen  blev dannet 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.  
 
Styrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet.  
Styrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene.  
Styrelsen har ca. 500 medarbejdere.