Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
To udbudskonsulenter til Slots- og Kulturstyrelsen
Ansøgningsfrist: 12-06-2017
Om enheden
Koncern Udbud og Indkøb er en koncernenhed, som har til huse i Slots- og Kulturstyrelsen. Vi løser mange forskelligartede opgaver relateret til koncernindkøb, udbud, kontraktstyring og byggejura.
 
Udbuds- og indkøbsområdet har stort fokus på tværs af Kulturministeriet og i Slots- og Kulturstyrelsen, og vi har forrygende travlt med at hjælpe vores kunder, Kulturministeriets institutioner og Slots- og Kulturstyrelsens fagenheder med at udbyde kontrakter om alt fra it-systemer til byggeprojekter.
 
Derfor opnormerer vi nu enheden med to nye kollegaer, som på lige fod med enhedens øvrige udbudskonsulenter selvstændigt skal rådgive kunderne om tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af varer og tjenesteydelser og om håndtering af kontrakter.
 
Det er vigtigt for os at yde en god og saglig rådgivning, der - med udgangspunkt i institutionenes eller fagkontorets behov - har fokus på hele anskaffelsesprocessen fra markedsdialog til kontraktstyring, og som inddrager såvel juridiske som merkantile betragtninger. Vi indgår som deltagere i udbudsprojekter og har ikke projektledelsen eller det efterfølende kontraktansvar, da det forbliver hos kunderne - hvad enten det er en fagenhed i Slots- og Kulturstyrelsen eller en af Kulturministeriets institutioner.
 
Du kommer til at arbejde med udbud og kontrakter i forskellige kontekster, hvor én opgave sjældent ligner en anden; eksempelvis udbud af service- og driftsydelser til statens slotte og haver, digitaliseringsopgaver, it-systemer og klaverstemning. Du trives derfor med foranderlighed og med at "tænke ud af boksen". Du vil komme i berøring med mange forskellige medarbejdere i Slots- og Kulturstyrelsen og hos Kulturministeriets institutioner, og du har det godt med den selvstændighed, der ligger i arbejdsopgaverne, samtidig med at du har blik for at være en del af en enhed, der lægger vægt på fælles fodslag og videndeling på tværs af opgaveporteføljer.
 
Vi er en selvstændig enhed med i alt 8 medarbejdere. Vi synes, at godt kollegaskab er kendetegnet ved respekt for den enkelte, en uformel omgangstone og ved at give hinanden en hjælpende hånd - og så sætter vi pris på et godt grin, også når vi har meget at se til.
 
Arbejdsopgaver
Du skal yde juridisk og merkantil bistand til gennemførelse af EU-udbud og ad hoc-rådgivning om indkøbsregler, kontraktfortolkning mv. Du vil i udgangspunktet ikke skulle beskæftige dig med udbud, der er relateret til byggeprojekter, men du vil løbende og med afsæt i dine kompetencer og udviklingsønsker blive inddraget i enhedens øvrige indkøbs- og kontraktstyringsopgaver.
 
Om dig
Vi søger en kandidat, som:
  • Er uddannet cand.merc.jur., cand.jur. eller har en anden relevant akademisk uddannelse.
  • Har den teoretiske udbudsuddannelse på plads og har mere end 2 års erfaring med at gennemføre udbud efter EU's udbudsdirektiv, gerne fra en anden offentlig institution.
  • Er strategisk tænkende og god til at se sammenhænge og muligheder for optimering af indkøb på tværs af organisationen.
  • Er en god kommunikatør, der kan formidle viden om udbud og kontrakter til ikke-jurister.
  • Er udadvendt og kundeorienteret og har fokus på at yde en indsats, der tilfører kundens projekt værdi.
  • Er fleksibel og trives med en uforudsigelig hverdag, hvor kundernes behov er afgørende for den retning, både din dag og dit arbejdsområde udvikler sig i.
 
Ansættelsesvilkår
Der er tale om to fuldtidsstillinger med indplacering som fuldmægtig eller specialkonsulent alt efter kvalifikationer. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedschef Vibeke Boesgaard Brøndel på tlf. 33745288/mail vibeke@slks.dk eller Christina Bysted Bang på telefon 33926220/mail cby@slks.dk. Oplysninger om Slots- og Kulturstyrelsen findes på www.slks.dk.
 
Ansøgning
Ansøgningen sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest den 12. juni 2017. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 25-26.
 
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
Slots- og Kulturstyrelsen
Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet. 
Styrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejen-domme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene. 
Styrelsen har ca. 500 medarbejdere.