Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
En jurist og en økonom til at sætte rammerne for og føre tilsyn med realkreditvirksomhed
I Kontor for Realkreditinstitutter kan vi tilbyde ansættelse til henholdsvis en jurist og en økonom til alsidige opgaver. Der vil for begge stillinger være tale om opgaver som direkte tilsyn med institutterne, betjening af ministeren på området, diverse udvalgsarbejder samt eventuelt internationalt arbejde relateret til området. Til en jurist tilbyder vi opgaver med realkreditreguleringen, mens økonomen i højere grad skal deltage i analysearbejde mv.  
 
Du vil få en bred forståelse for den finansielle sektor gennem dit arbejde, idet realkreditten har en meget væsentlig betydning for hele den finansielle sektor. 
 
Hvad forventer vi af dig?  
Kan du sætte kryds ved følgende fire karaktertræk, er du et godt match til stillingen:  
 
1. Du har dine faglige færdigheder i orden 
Din stærke faglighed og forståelse sikrer, at du tidligt i ansættelsen kan indgå i det tværfaglige samarbejde i teamet og i huset i øvrigt. 
 
2. Du er resultatorienteret og tager ansvar 
Dine evner til logisk og struktureret at tage styring på opgaver er afgørende for, at vi hver dag kan skabe gode og nødvendige resultater. Kompleksiteten i opgaverne er generelt høj, og du kommer til at træffe beslutninger, som du skal være parat til at stå på mål for. 
 
3. Du er en stærk kommunikatør 
Dine evner til at kommunikere er vigtige, når du skal samarbejde med dine kollegaer i teamet, med ledelsen, ministeriet og med branchen. Du formulerer dig klart og tydeligt i skrift og tale og vil derfor kunne repræsentere Finanstilsynet udadtil med passende autoritet. 
  
4. Du bliver motiveret af at løse vigtige samfundsopgaver 
Som medarbejder i realkreditteamet bidrager du til at løse den vigtige opgave med at understøtte tilliden til realkreditsystemet og mere bredt den finansielle sektor. Du trives i det politiske miljø og glæder dig over betydningen af dit arbejde for resten af samfundet. 
 
Derudover forestiller vi os, at du: 
  • er uddannet cand.polit. eller cand.jur.  
  • kan demonstrere et par års erfaring fra den finansielle sektor, offentlig myndighed eller lignende 
  • har kendskab til og interesse for realkredit 
Hvilke opgaver skal du især løse?   
Du vil i realkreditteamet arbejde dels på institutniveau i tilsynet med den enkelte virksomhed, herunder ved inspektioner på stedet, dels mere overordnet med sektorproblemstillinger. Herudover vil der blive tale om arbejde i forhold til ministeriet, eventuelt internationalt arbejde og arbejde i forskellige ad hoc arbejdsgrupper.  
 
Du vil blive institutansvarlig for dit eget institut og dermed få ansvaret for det løbende tilsyn hermed. Arbejdsopgaverne løses dog med en høj grad af sparring i teamet. 
 
Bliv en del af Kontor for Realkreditinstitutter
Kontoret består udover realkreditteamet af et ejendomsvurderingsteam og et IT-inspektionsteam. Det betyder en stor alsidighed i dagligdagen, hvor der skal vurderes forskellige fagområder som jura, økonomi, IT-sikkerhed og ejendomsvurdering.  
 
Realkreditteamet er bemandet med 7 personer, og der er en ligelig fordeling på jurister og økonomer. Teamet analyserer, regulerer og fører tilsyn i et område, der har stor politisk bevågenhed: realkreditinstitutterne. Vi arbejder for at skabe et stærkt fundament for tilliden til det finansielle system og dets produkter, bl.a. ved at understøtte almindelige borgeres og investorers tillid til institutternes obligationer. Opgaverne er mange og varierende med stort udviklingspotentiale som resultat. 
 
Hvad en kommende kollega siger om at arbejde i Finanstilsynet  
Det er sjovt at slå op i dagspressen og læse om sine arbejdsopgaver og have et kendskab hertil, som går langt dybere, end hvad du kan læse i avisen. Realkreditområdet er et område med stor samfundsmæssig betydning og politisk bevågenhed. Der er derfor meget ofte stof i dagspressen om området.” 
Specialkonsulent 
 
Hvordan er dine ansættelsesvilkår?  
Din ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. I forbindelse med ansættelse skal du fremvise straffeattest. 
 
Vi har et internt karriere- og kompetenceprogram, og når det kommer til arbejdsvilkår, er vi også en attraktiv arbejdsplads. Vi har flekstidsordning, betalt frokostpause, kantineordning, massageordning, renseriordning, fri parkering og fodbold-, løbe- og badmintonklubber. 
 
Sådan ansøger du  
Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på finanstilsynet.dk senest søndag den 11. juni 2017. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis. 
 
Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Forventet tiltrædelse den 1. september 2017. 
 
Spørgsmål?  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kontorchef Jørn Andersen på telefon 33 55 84 36. Du kan også ringe til vicekontorchef Kamilla Karen Hjølund på 33 55 84 15.  
 
Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR-rekrutteringspartner Stine Elizabeth Rasmussen på 91 33 70 18. 
 
Du kan læse mere om Finanstilsynet på www.finanstilsynet.dk – særligt under rubrikken ”Karriere”. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark. 


Application deadline:
11-06-2017

Kontaktpersoner: