Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Kontorchef til nyoprettet kontor for teknologianvendelse og IT-tilsyn
Digitaliseringen i den finansielle sektor stiger i disse år betragteligt og Danmark topper digitaliseringsindekset i EU, som blandt andet måler på virksomhedernes anvendelse af digitalisering. På samme tid er der sket en forøgelse af cyber-kriminalitet. Derfor styrker Finanstilsynet nu ressourceindsatsen på tilsynet med anvendelse af digitale løsninger og tilsynet med it-sikkerheden i de finansielle virksomheder. Det sker ved oprettelse af et nyt kontor, der sammen med Finanstilsynets øvrige områder skal følge op på om lovgivningen bliver overholdt indenfor it-sikkerhed og teknologiområder som eksempelvis cloud, blockchain, softwarerobotter, kunstig intelligens og machine learning. Til at stå i spidsen for det arbejde søger vi en kontorchef, som får dyb og unik indsigt i ovennævnte områder og samtidig får mulighed for at præge udviklingen indenfor fremtidens tilsyn i koordination med nationale og europæiske kollegaer.  
 
Hvad forventer vi af dig?  
Kontoret, som du bliver ansvarlig for, består på nuværende tidspunkt af 4 it inspektører og skal udvides med yderligere 4 medarbejdere, som du skal rekruttere efter ansættelsens start. En af dine første opgaver bliver således at sætte det rigtige hold, så kontoret internt bliver et ekspertisecenter for særlige teknologier og eksternt formår at føre tilsyn med de finansielle virksomheder indenfor teknologiområdet.  
 
Kan du sætte kryds ved følgende karaktertræk, er du et godt match til stillingen:  
 
1. Du har teknologisk indsigt og er nysgerrig på fremtidens digitale udfordringer i den finansielle sektor. 
Som kontorchef er det vigtigt, at du er foran i forståelse og kan forudse hvilke digitale udfordringer, der rammer den finansielle sektor. Du skal således holde dig løbende opdateret om den nyeste viden indenfor området ved at deltage i konferencer og seminarer, ligesom du skal føre dialog med nogle af de væsentligste leverandører om teknologianvendelse og it-sikkerhed i den finansielle sektor.  
 
2. Du trives med mange berøringsflader og er god til interessenthåndtering.  
Du får en bred kontaktflade både internt og eksternt og det er derfor vigtigt, at du kan begå dig på alle niveauer i og udenfor organisationen. Du evner at spotte problemstillinger og omsætte dem til brugbar viden og effektivt tilsyn sammen med den rette involvering af forskellige parter. Du trives ved både at skulle indgå i det nationale it-sikkerhedsarbejde og arbejde med operationelle udfordringer for enkelte virksomheder. 
 
3. Du er en empatisk og motiverende leder.  
Du har erfaring som leder og trives i en rolle, hvor du kan samle forskellige fagligheder samt skabe motivation og udvikling i dit team.

 
Derudover forestiller vi os, at du: 
har en videregående uddannelse på kandidatniveau, og gerne med en matematisk baggrund (matematik, fysik, datalogi eller beslægtet) 
har dokumenteret ledererfaring 
har beskæftiget dig med it - gerne indenfor den finansielle sektor  
 
Hvilke opgaver skal du især løse?  
Du får ansvaret for tilsynet med den finansielle sektors it-sikkerhed og du kommer til at indgå i det nationale samarbejde med it-sikkerhed, herunder FSOR. En del af opgaveporteføljen bliver at skabe modeller for tilsynet med særlige teknologier at udarbejde politik for anvendelse af cloud-teknologi både i Finanstilsynet og i den finansielle sektor. Internt får kontoret ansvaret for Finanstilsynets it sikkerhedspolitik og for projektledelse af teknologianvendelsesprojekter i Finanstilsynet.  
 
Hvordan er dine ansættelsesvilkår?  
Du bliver ansat på åremål i henhold til rammeaftalen for kontraktansættelse af chefer i staten af 17. juni 2009, og stillingen er klassificeret i lønramme 37. I forbindelse med ansættelse skal der fremvises straffeattest. Vi anvender test i rekrutteringsprocessen.  
 
Du vil indgå i chefgruppen sammen med 18 andre ledere, hvor du har mulighed for at sparre og viden dele med ligesindede. Du vil desuden blive en del af tungt videnshus, hvor der bliver gjort meget ud af, at kompetenceudvikle både medarbejdere og ledere. Du vil referere til én af vores fire vicedirektører (Jan Parner).  
 
Sådan ansøger du  
Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på finanstilsynet.dk senest mandag den 7. august 2017. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis. 
 
Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 
 
Spørgsmål?  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vicedirektør Jan Parner på telefon 33 55 84 55  
 
Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR partner Julie Mønsted Karnbak på telefon 91 33 70 52. 
 
Du kan læse mere om Finanstilsynet på www.finanstilsynet.dk – særligt under rubrikken ”Karriere”. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark. 
 



Application deadline:
07-08-2017

Kontaktpersoner: