Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Nyoprettede stillinger til Finanstilsynets nye Fintech Lab og til arbejdet med betalingstjenester
Finanstilsynet udvider arbejdet med at sikre, at iværksættere kan få fodfæste i den finansielle sektor.  
 
Derfor opretter vi et nyt team - Fintech Lab – som skal arbejde målrettet med iværksættere og etablerede virksomheder, som ønsker at afprøve nye forretningsmodeller indenfor de forskellige dele af finansiel lovgivning. Teamet skal arbejde for at gøre det lettere at teste nye, digitale, finansielle teknologier af. Det kan omfatte alt fra crowdfunding til blockchain og til big data.   
 
Samtidig mærker vi tydeligt, at nye innovative betalingstjenester i disse år afløser mere traditionelle betalingsformer. Vi har lige implementeret det nye betalingstjenestedirektiv (PSD2) i Danmark, som skaber mulighed for mange nye forretningsmodeller og pålægger pengeinstitutterne at åbne op for adgangen til forbrugernes betalingskonti. Der skal også fremover være en høj tillid til både nye og eksisterende betalingsløsninger, så derfor har vi også brug for flere kolleger til betalingstjeneste-teamet.  
 
Hvad forventer vi af dig?  
Det er nyt, at vi opretter et Fintech Lab, så du kommer til at være med til at opbygge og præge arbejdet sammen med de andre fire kolleger i teamet. Din primære opgave bliver at arbejde for, at det bliver nemmere at være iværksætter i den finansielle verden. Dette indebærer en tæt kontakt til en række interessenter indenfor Fintech-verdenen og masser af både små og store virksomheder, der vil udbyde nye finansielle tjenester. Du skal være i stand til at yde grundig vejledning om de krav, der stilles til finansielle virksomheder, til iværksættere, som ofte ikke har noget kendskab til reglerne.  
 
I betalingstjeneste-teamet vil du blive specialist indenfor et område af den finansielle lovgivning, hvor der netop nu sker en stor udvikling. PSD2 giver helt nye muligheder for at udbyde nye betalingstjenester, og det stiller nye krav til Finanstilsynet. I vil være tre kolleger i teamet, som sammen skal sikre, at virksomheder, der udbyder betalingstjenester, gør dette på en sund og fornuftig vis. Du vil skulle følge med i udviklingen på et marked, hvor der både nationalt og internationalt sker store ændringer. Teamet deltager desuden aktivt i flere internationale arbejdsgrupper, bl.a. under den europæiske banktilsynsmyndighed og EU-Kommissionen. Du vil derfor have gode muligheder for at arbejde med at påvirke den europæiske lovgivningsproces. 
 
Kan du sætte kryds ved følgende fire karaktertræk, er du et godt match til stillingen:  
 
1. Du er god til at kommunikere 
For begge type stillinger er det vigtigt, at du kan kommunikere komplicerede emner til personer og virksomheder, der møder den finansielle regulering for første gang. Det betyder, at du skal være god til at målrette din kommunikation til modtageren og kunne veksle mellem forskellige kommunikationsformer. 
 
2. Du har en relevant baggrund 
Vi søger flere nye kollegaer til både Fintech Lab og betalingstjeneste-teamet.  
 
Til stillingerne i Fintech Lab vil det være en fordel, at du har en samfundsvidenskabelig uddannelse (jurist eller økonom) kombineret med en interesse for teknologi, men du kan lige så vel have en it-mæssig baggrund (f.eks. cand.merc.it/dat eller cand.it) kombineret med en interesse for lovgivningsmæssige problemstillinger. Hvis du har erfaring med at arbejde i spændingsfeltet mellem iværksætteri og regulering, vil dette også være relevant. Vi forestiller os, at du kan demonstrere et par års erfaring fra enten det private erhvervsliv eller en offentlig myndighed. 
 
Til stillingerne i betalingstjeneste-teamet forestiller vi os, at du er cand.jur. eller cand.merc.(jur.) med interesse for finansiel regulering. Du har dine juridiske færdigheder i orden og er omhyggelig i din sagsbehandling. Vi søger både nyuddannede og erfarne kandidater.   
 
3.  Du er løsningsorienteret 
Du er god til at finde løsninger, der tilgodeser flere hensyn. Ofte er der modsatrettede interesser i de sager, vi arbejder med, og derfor er det vigtigt, at du er i stand til at arbejde for at finde en løsning, som tager højde herfor. 
    
4. Du har pionerånd 
Da området for Fintech og betalingstjenester ændrer sig konstant, er det afgørende, at du trives med at være med til at opbygge noget nyt, og at du lægger vægt på at gøre dette sammen med dine kolleger. 
 
Derudover forestiller vi os, at du: 
• har kendskab til forvaltningsretlige principper og forstår økonomiske problemstillinger 
• trives med en omskiftelig dagligdag 
• er udadvendt og vil trives med at være Finanstilsynets ansigt udadtil  
• ser det som en fordel at være en aktiv del af team 
 
Hvilke opgaver skal du især løse?   
I både Fintech Lab og betalingstjeneste-teamet vil du dagligt være i kontakt med personer, som har fået en god ide til en forretningsmodel, og din opgave bliver derfor at vejlede om regelgrundlaget for finansielle virksomheder. Derudover vil du i høj grad være Finanstilsynets ansigt udadtil, da det ofte vil være dig, som er virksomhedernes første møde med Finanstilsynet.   
 
I Fintech Lab vil du derudover arbejde tæt sammen med andre interessenter, så det er vigtigt, at du har politisk tæft og forstår rollefordelingen mellem os som myndighed overfor brancheorganisationer og virksomhedsrepræsentanter. 
 
I betalingstjeneste-teamet vil du også skulle træffe afgørelser om, hvorvidt virksomheder kan få tilladelse til at udbyde betalingstjenester. Du vil desuden skulle ud på tilsynsbesøg hos virksomhederne, og der vil være gode muligheder for at deltage i internationalt arbejde på området.  
 
Så det er kendetegnende for arbejdet i begge teams, at du er i stand til at formulere dig klart om komplicerede emner, ligesom du skal trives med at indgå i drøftelser med virksomheder og andre om konkrete eller politiske emner. 
 
Bliv en del af Kontor for Fintech, betalingstjenester og Governance  
Vi arbejder med nye forretningsmodeller indenfor det finansielle område i en ny enhed ”Fintech Lab”. Derudover har vi ansvaret for betalingstjenestevirksomheder og er ansvarlige for reglerne om god virksomhedsledelse indenfor alle finansielle virksomheder. Kontoret – som i dag består primært af jurister – har fået tilført nye ressourcer som følge af behovet for en øget indsats indenfor vores områder, så derfor opretter vi en række nye stillinger. Det betyder samtidig, at vi i fællesskab er med til at udvikle områderne, så her er mange muligheder for indflydelse og ansvar i forhold til de enkelte arbejdsopgaver. 
 
Hvad en kommende kollega siger om at arbejde i Finanstilsynet  
”Jeg kan godt lide at arbejde operationelt med økonomi og være med til at løse vigtige samfundsmæssige opgaver. Her er god dynamik i mødet mellem forskellige fagligheder, fordi vi arbejder i krydsfeltet mellem den økonomiske tænkning og juraen. Og så er her en tillidsfuld, afslappet atmosfære med et godt samarbejdsklima – både kollegerne imellem og med direktionen.”  
Niels, chefkonsulent 
 
Hvordan er dine ansættelsesvilkår?  
Din ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. I forbindelse med ansættelse skal du fremvise straffeattest. 
 
Finanstilsynet er en attraktiv og moderne arbejdsplads, hvor der er et højt aktivitetsniveau men også en uformel stemning og et rart arbejdsmiljø. Hos os kommer du tæt på den finansielle sektor, arbejder med aktuelle og nærværende problemstillinger, og du vil opleve, at din indsats gør en forskel. Vi lægger vægt på, at du løbende får mulighed for både faglig og personlig udvikling. Derudover har vi en aktiv personaleforening, diverse sportsklubber, og i det hele taget prioriterer vi at have et godt socialt miljø på tværs af huset.  
 
Sådan ansøger du  
Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på finanstilsynet.dk senest mandag den 7. august 2017 kl. 12.00. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis. 
 
Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 
 
Spørgsmål?  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kontorchef Louise Buchter på tlf. 33558450.  
Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR-rekrutteringspartner Trine Vendelbo Halmind på tlf. 91337329.
 
Du kan læse mere om Finanstilsynet på www.finanstilsynet.dk – særligt under rubrikken ”Karriere”. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark. 
 


Application deadline:
07-08-2017

Kontaktpersoner: