Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Planlægger i Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv
Ansøgningsfrist: 06-08-2017
 
Har du erfaring med kommunal planlægning og kulturarv, og har du bred interesse for kulturhistoriske helheder og bygningsarv? 
   
Vi søger en erfaren planlægger, gerne arkitekt, kulturgeograf (eller tilsvarende) til både myndigheds- og projektarbejde inden for fysisk planlægning og kulturarv i Center for Kulturarv. 
 
Om jobbet 
I Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv, arbejder vi med kulturarven bredt, herunder fredede bygninger, verdensarv, arkitekturpolitik og fortidsminder. Du skal arbejde med den fysiske kulturarv i kommunerne, herunder kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger og andre kulturhistoriske bevaringsværdier. 
  
Arbejdet vil tage udgangspunkt i planloven og kommunernes arbejde med at sikre kulturarven i deres planlægning. Det vil også omfatte samarbejde med øvrige statslige myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen, i forbindelse med varetagelse af kulturarven både generelt og som en statslig interesse i den kommunale planlægning.  
 
Information og dialog er vigtige værktøjer i arbejdet med at sikre kulturarven og at inspirere kommunerne i dette arbejde. Derfor lægges der også vægt på at kunne arbejde selvstændigt, som del af et team, og som projektleder.  
 
En af opgaverne er desuden at være projektleder for et Kulturarvskommune-projekt, som er et 3-årigt samarbejdsprojekt med fem kommuner, og som forventes afsluttet i slutningen af 2018.  
 
Om dig 
Vi forventer, at du er uddannet som planlægger (arkitekt, landskabsarkitekt, geograf eller lign) og gerne med nogle års erfaringer som kommunal planlægger og/eller med et tæt kendskab til den kommunale planlægning. Du er god til – og kan lide - at samarbejde med andre faggrupper, er nysgerrig og udviklingsorienteret, men også god til at holde næsen i sporet i forhold til myndigheds- og sagsbehandling. Du er god til at formulere dig, så du kan bidrage aktivt i dialogen med kommunerne om at sikre kulturarven. 
 
Desuden forventer vi, at du: 
• er god til at formulere dig i både skrift og tale, 
• har evnen til at gå i dialog med forskellige typer interessenter omkring kulturarv og bygningsbevaring, 
• har eller er villig til at opbygge et netværk med kommunale planlæggere og de kulturhistoriske museer, 
• har en løsningsorienteret tilgang til opgaverne, 
• har evnen til at etablere gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt, 
• trives med at arbejde både selvstændigt og sammen med andre. 
 
Om Center for Kulturarv 
Center for Kulturarv arbejder med fortidsminder, arkæologi, fredning af bygninger, byggesagsbehandling og tilskud til fredede bygninger, med arkitektur-politiske initiativer og med rådgivning af kommuner om planlægning. 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Der er tale om en fuldtidsansættelse som fuldmægtig. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne.  
 
Arbejdsstedet er Nykøbing Falster, hvor styrelsens opgaver vedrørende kulturarv er placeret. Her er ca. 60 medarbejdere. 
 
Information og ansøgning 
Du kan læse mere om os på www.slks.dk . Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt enhedschef Michael Lauenborg på 23 23 38 25 / mil@slks.dk. 
 
Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest søndag den 6.august 2017. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden.  
 
Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 33. 
 
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen. 
Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene. 
 
Styrelsen har ca. 500 medarbejdere.