Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Energistyrelsen søger medarbejder til rejseenhed i Esbjerg
Ansøgningsfrist: 06-08-2017
Synes du, at god service er alfa og omega for en velfungerende arbejdsplads? Har du erfaring med at yde service på højt niveau? Er du god til at være på forkant med tingene, elsker at få tallene til at passe og har et talent for struktur? Så er du måske vores nye kollega til vores rejseenhed.  
 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets koncernfælles rejseenhed, varetager rejsebestillinger og afregninger for hele koncernen, og er placeret i Forskerparken i Esbjerg. Enheden blev etableret den 1. august 2016, og vi søger en ny kollega til enheden. 
 
Om jobbet 
Formålet med enheden er at sikre, at vi bruger vores ressourcer bedst muligt – dvs. fokus er på at få sammensat den mest optimale rejseplan for dine kollegaer i koncernen, og samtidig have øje for en god pris. Ydermere består jobbet i at forvalte efter de gældende statslige bestemmelser, og de koncernfælles retningslinjer. 
 
De daglige opgaver er bl.a.
 
  • Foretage rejsebestillinger og indhente tilbud 
  • Kontrollere rejseafregninger 
  • Vejlede kollegaer i de koncernfælles retningslinjer 
  • Administration af RejsUd. 

Du vil desuden komme til at deltage i en række opgaver af mere udviklingsorienteret karakter, fx løbende kommunikation om enheden, udarbejdelse af vejledninger og uddannelsesmateriale til institutionerne i koncernen, og implementering af nyt RejsUD2 i koncernen i løbet af 2017. 
 
Om dig 
Rejseteamet har en stor berøringsflade med hele koncernen, og er kernen i at sikre gode rejsevilkår for kollegaer, som rejser meget. Det er derfor afgørende, at du har øje for gode løsninger med fokus på service og økonomi.  
 
Du er udadvendt, humørfyldt og social anlagt. Du tager ansvar for dine egne opgaver, er god til at prioritere, videns dele og inddrage dine kollegaer. 
 
Vi lægger desuden vægt på, at du har kendskab til RejsUd og gerne CWT ´s online booking modul. Har du ydermere kendskab til statens Personaleadministrative vejledning (PAV) vedrørende tjenesterejser i staten, er det et plus. 
 
Du har en kontoruddannelse inden for offentlig administration og måske erfaring fra en regnskabsenhed eller rejseselskab.  
 
Om os 
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald. 
 
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder. 
 
Stillingen er placeret i Center for Energiadministration, som består af Rejseenheden, VE til proces, Energimærkeordningen, Kvoteadministration. Du vil være placeret i Rejseenheden.  
 
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og har siden 28. juni 2015 været en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for kontorfunktionærer i staten.  
 
Ansættelsesområdet er Energi- Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. Stillingen er placeret i Esbjerg, og er beliggende på Niels Bohrs vej. 
 
For yderligere oplysninger, kontakt kontorchef Carl-Christian Munk-Nielsen på 33 92 79 02. 
 
Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Ansøgning   
Du søger via www.ens.dk/job. Benyt funktionen "Søg stillingen" på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest den 6. august 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 33. 
 
Kandidater til stillingen skal være indstillet på at skulle udarbejde en opgave i forbindelse med rekrutteringsprocessen.