Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Energistyrelsen søger økonomikonsulent med flair for regnskab og tilskudsforvaltning
Ansøgningsfrist: 16-08-2017
Kan du sikre korrekte og effektive administrative og økonomiske processer? Og har du lyst til en stilling, som du i høj grad selv kommer med til at forme? Så se her.  
 
Om jobbet 
Energistyrelsens tilskudsadministration er i en spændende udvikling, og derfor søger vi en økonomikonsulent, der vil være med til at forme fremtiden.  
 
Den 1. januar 2018 overtager Energistyrelsen forvaltningen af en række tilskudsordninger fra Energinet. Dermed udvides styrelsens tilskudsordninger markant – fra cirka 2 mia. kr. til 10 mia. kr. Tilskudsordningerne vil blive administreret af fagkontorer, men styrelsens centrale økonomikontor har ansvaret for at opstille rammerne.  
 
Energistyrelsen har det seneste års tid arbejdet målrettet på at udvikle tilskudsforvaltningen med fokus på at implementere Rigsrevisionens anbefalinger. Med overtagelsen af de nye tilskudsområder skal det arbejde fortsættes, så de nye forretningsområder tænkes sammen med de eksisterende. I den forbindelse oprettes en ny stilling i Energistyrelsens økonomikontor.  
 
Din første opgave bliver at indgå som en nøgleressource i arbejdet med at opstille de nødvendige forvaltnings- og regnskabsmæssige processer for de ca. 18 ordninger, Energistyrelsen overtager. Du vil arbejde tæt sammen med interne projektressourcer samt eksterne konsulenter.  
 
Efter overtagelsen at tilskudsordningerne vil dine opgaver blandt andet være: 
 
  • Udvikle og drive rammerne for en korrekt og sikker forvaltning af Energistyrelsens tilskudsordninger 
  • Løbende kontrol med de økonomiske transaktioner samt af ændringer i stamdata 
  • Løbende rapportering til interne og eksterne interessenter 
  • Bidrage til styrelsens øvrige økonomistyring, herunder budgetlægning- og opfølgning samt revision.  

Stillingen er placeret i styrelsens økonomikontor i København med reference til økonomichefen, og du vil indgå i et mindre team, der har til opgave at sammentænke og styre hele Energistyrelsens tilskudsforvaltning.
 

Om dig 
Du har erfaring med at sikre korrekte og effektive administrative og økonomiske processer. Det er en fordel, men intet krav, at du har erfaring med offentlig tilskudsforvaltning samt med det statslige regnskabsområde. Ligeledes er det en fordel, at du har kendskab til det statslige systemlandskab på økonomiområdet, herunder Navision og eventuelt det tilskudsadministrative system TAS.  
 
Du er grundig af natur, får ting til at ske og har en god gennemslagskraft. Som person er du imødekommende og tillidsvækkende. Du har gode samarbejdsevner samt stærke formidlingskompetencer i skrift og tale. 
 
Du har en relevant uddannelse (fx. merc., merc.aud., polit., oecon., HD eller en regnskabsuddannelse).  
 
Om os 
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald. 
 
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder. 
 
Økonomikontoret består af 14 medarbejdere samt en økonomichef.  
 
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er cirka 360 årsværk beskæftiget i Energistyrelsen 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere med rådighedsforpligtelse i staten. Afhængig af erfaring sker ansættelsen som konsulent eller fuldmægtig. 
 
Ansættelsesområdet er Energi–, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 
 
Ansættelsesdatoen er 1. oktober 2017 eller efter aftale. 
 
Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til økonomichef Mads Krogh på tlf. 22 17 81 78 eller mail mag@ens.dk.   
 
Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Ansøgning   
Du søger via www.ens.dk/job. Benyt funktionen "Søg stillingen" på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest den 16. august 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 34. 
 
Kandidater til stillingen skal være indstillet på at skulle udarbejde en opgave i forbindelse med rekrutteringsprocessen.