Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Økonomimedarbejder med speciale i løn
Ansøgningsfrist: 11-08-2017
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium søger en erfaren lønbogholder til ansættelse den 1. september 2017 eller snarest derefter. Stillingen indgår i økonomiteamet på tre medarbejdere. Teamet er en del af ledelsessekretariatet, der varetager en række sekretariatsfunktioner for ledelsen. 
 
Dine arbejdsopgaver bliver inden for lønområdet i relation til ansættelser, ændringer i ansættelsesforhold, timelærerkontrakter, censorvederlag, honorarlønninger etc. Desuden er der opgaver i forbindelse med orlov, barsel, ferie- og fraværsadministration herunder ferielønsregulering. Løbende kontrol af indberetninger og afstemning af lønkonti er også en del af stillingen. 
 
Det vil desuden blive din opgave at kontrollere rejsebilag i RejsUd og være stedfortræder i kassefunktionen og IndFak2. Du vil i samarbejde med budget- og regnskabskoordinatoren bidrage til lønprognoser og ledelsesinformation samt deltage i HR- opgaver og andre administrative opgaver.  
 
Vi søger en medarbejder, der har solid erfaring på lønområdet, kan arbejde selvstændigt, få sagerne over bordet til tiden og er udadvendt med fokus på service. Du deltager gerne i optimering af systemer, systematik og koncepter inden for dit område. Vi søger derfor en medarbejder, der har kendskab til systemer som Navision, SLS især FRAV, HR-løn, LDV og RejsUd. 
 
Der vil blive foretaget en samlet vurdering af ansøgernes kvalifikationer, hvor det er en fordel at kunne dokumentere kvalifikationer inden for følgende områder: 
  • Relevant uddannelse og erfaring fra lignende stilling 
  • Godt kendskab til lønadministration  
  • Kendskab til HR-opgaver i bred forstand i forhold til ansættelsessager, løn- og personaleforhold 
  • Kendskab og interesse for det statslige ansættelsesområde, overenskomster, retningslinjer m.v. 
Stillingen er på fuld tid og besættes i henhold til gældende overenskomst. Stillingen refererer til administrationschefen. 
 
Du vil indgå i et tæt samarbejde med andre medarbejdere i administrationen, og der vil løbende være kontakt til undervisere, udenlandske gæstelærere og studerende. Du skal kunne formulere dig godt på dansk og i visse situationer på engelsk. 
 
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
Ansøgningsfristen er fredag den 11. august 2017, og der forventes at blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 33. Yderligere oplysninger findes på www.dkdm.dk eller fås ved henvendelse til administrationschef Carsten Ruby eller Sanne Rasmussen på tlf. 7226 7226. 


Om Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er Danmarks største og ældste uddannelsesinstitution for klassiske musikere og musikpædagoger omfattende bachelor- og kandidatuddannelser samt en overbygningsuddannelse i solistklassen. Konservatoriet har en stærk international profil og samarbejder med en række af de bedste konservatorier i verden. Konservatoriet har tilknyttet ca. 380 studerende, 50 fastansatte lærere, 30 teknisk-administrative medarbejdere og mere end 120 timelærere. Musikkonservatoriet har en bevilling på ca. 93 mio. kr.