Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Dygtig EU-koordinator til Energistyrelsens direktionssekretariat
Ansøgningsfrist: 13-08-2017
Har du et indgående kendskab til den nationale EU-beslutningsprocedure og et godt kendskab til processerne i Bruxelles? Har du lyst til at være omdrejningspunkt for EU-koordinationen i Energistyrelsen og dermed bidrage til at få den danske energi- og telepolitik på dagsordenen i EU? Så er du måske den person, vi søger. 
 
Om jobbet 
Du bliver en del af direktionssekretariatets EU-koordination sammen med Energistyrelsens anden EU-koordinator. Du vil få ansvaret for at koordinere og kvalitetssikre Energistyrelsens tværgående arbejde med EU-sagerne i tæt samarbejde med de faglige enheder, og du skal bistå enhederne med sparring og vejledning i forhold til EU-processerne. Du bliver i samarbejde med den anden EU-koordinator centralt placeret i forhold til det tværgående EU-arbejde i Energistyrelsen og vil derfor også være Energistyrelsens bindeled til departementet i forhold til EU-proces, ligesom du vil være en central indgang for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets attachéer i Bruxelles.  
 
Du vil bl.a. få følgende hovedopgaver: 
 • General sparring og bistand på EU-sagerne. 
 • Videndeling og uddannelse af Energistyrelsens medarbejdere i EU-arbejdet. 
 • Koordinering og forberedelse af materiale til rådsmøder. 
 • Sparring om og kvalitetssikring af notater i EU-beslutningsproceduren. 
 • Sparring om og kvalitetssikring af instruktioner til rådsarbejdsgrupperne og COREPER-møder. 
 • Løbende screening af Kommissionsudspil, notater udsendt i Rådets dokumentdatabase mv. 
 • Løbende rådgivning og vejledning om Energistyrelsens sager i forhold til komitologiproceduren. 
 
Om dig 
Vi forventer, at du: 
 • har et indgående kendskab til og erfaring med den danske EU-beslutningsprocedure. 
 • har et godt kendskab til processerne i Bruxelles. 
 • er rigtig god til at samarbejde både internt og eksternt med en lyst til at indgå i et tværfagligt miljø med engagerede kolleger. 
 • har solide sproglige kvalifikationer – som minimum engelsk.  
 • har særdeles gode skriftlige formuleringsevner og kan bringe en faglig sag ind i en politisk kontekst. 
 • kan arbejde selvstændigt, drive processer og skabe overblik – også for andre – i en travl og til tider uforudsigelig hverdag. 
 • evner at håndtere til tider meget korte deadlines.
 
Du må gerne have et overordnet kendskab til energi- og teleområdet – eller som minimum have en lyst til at lære et nyt fagområde at kende. 
 
Om os 
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald. 
 
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder. 
 
Direktionssekretariatet er en del af Center for Organisation, der har ansvaret for styrelsens stabsfunktioner med opgaver indenfor økonomi, styring, HR, rejser, IT, jura, EU-koordination, kommunikation, presse, service og direktions- og ledelsesbetjening. Centeret understøtter arbejdet med at indfri styrelsens strategiske mål.
 
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er cirka 360 årsværk beskæftiget i Energistyrelsen. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten som fuldmægtig med rådighedsforpligtigelse. 
 
Ansættelsesområdet er Energi- Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 
 
Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til chef for direktionssekretariatet Helle Agerdal Olsen på tlf. 20 64 59 83 (efter 7. august) eller EU-koordinator Maria Samuelsen på tlf. 33 92 76 18 (til og med den 21. juli 2017). 
 
Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Ansøgning   
Du søger via www.ens.dk/job. Benyt funktionen "Søg stillingen" på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inklusiv karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest den 13. august 2017. Samtaler forventes afholdt den 21. og 22. august 2017. 
 
Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en test i forbindelse med rekrutteringsprocessen.