Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Header billede
Initiativrig og strategisk generalist med bred international erfaring
Ansøgningsfrist: 14-08-2017
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement søger en stærk generalist til arbejdet med ministeriets internationale indsatser på energi-, forsynings- og klimaområdet. Du skal arbejde i et miljø, der præges af høj faglighed og nytænkning med høje krav til servicering af det politiske niveau. Lyder det som et job for dig, så er der en ledig stilling i Internationalt Kontor.  
 
Om jobbet 
Som generalist i Internationalt Kontor skal du bidrage væsentligt til koordineringen af ministeriets opgavevaretagelse på det internationale område og betjene energi-, forsynings- og klimaministeren i samspil med kontorets øvrige medarbejdere og samarbejdsparter. Ministeriet prioriterer det internationale arbejde højt og ser ministeriets arbejdsområde som en væsentlig del af regeringens samlede sektorudenrigspolitiske platform. Den internationale indsats skal konstant udvikles og fornyes i lyset af nye udfordringer og prioriteter, hvilket du skal være medvirkende til.  
 
Kontorets fokus er det internationale energisamarbejde bl.a. inden for Det Internationale Energiagentur (IEA), Clean Energy Ministerial (CEM), IRENA, Mission Innovation m.fl. samt ministeriets bilaterale arbejde med vækstøkonomier såsom Kina, Mexico, Vietnam, Indonesien og Sydafrika og udvalgte ilande som USA med henblik på reform af energisektorerne i disse lande. Herudover forestår kontoret den danske indsats i FN’s klimaforhandlinger. Det er alle områder, hvor Danmark i dag står stærkt internationalt.  
 
Derudover koordinerer kontoret også ministeriets eksportrelaterede tiltag. Kontoret varetager også ministeriets interesser i brugen af klimapuljen under den danske bistandsramme til finansiering af klimaindsatser i ulande og vækstøkonomier fx i retning af landes energisektorreform samt fjernelse af barrierer for finansiering af lavemissionstiltag inden for vedvarende energi og energieffektivitet. 
 
Kontorets mange områder rummer betydelige synergier på tværs, som kontoret er godt i gang med at identificere og høste. Det vil bl.a. være en del af din rolle at bidrage til den fortsatte synergiskabelse og kontorets og ministeriets udvikling på det internationale område.  
 
Om dig 
Vi forventer, at du: 
 
 • Er innovativ og har en fleksibel tilgang til arbejdstilrettelæggelsen samt trives med at se muligheder og levere resultater 
 • Har et strategisk perspektiv og evner at se frem i tid ift. udfordringer og muligheder 
 • Er kendetegnet ved høj faglighed, ønsket om at sikre skarpe beslutningsgrundlag samt kender rammerne for god forvaltning og kan agere inden for disse 
 • Er en dygtig og god kollega, der formår at motivere kolleger og give kvalificeret faglig sparring særligt på energiområdet 
 • Har særdeles gode samarbejdsevner og netværkskompetencer herhjemme og internationalt 
 • Er omgængelig, samarbejdsorienteret og i besiddelse af en betydelig arbejdskapacitet
 • Har yderst stærke formuleringsevner på skrift og i tale på dansk og engelsk 
 
Du bør have godt kendskab til energi-, forsynings- og klimaområdet. Derudover er det en fordel, hvis du har forudgående erfaring fra centraladministrationen el. lign. samt erfaring med direkte betjening af det politiske niveau. Det er ligeledes en fordel, hvis du har erfaring med internationalt arbejde. Stillingen indebærer rejseaktivitet. 
 
Vi tilbyder
 • Et særdeles spændende og varieret arbejde i et internationalt orienteret politisk miljø med en bred interessentkreds 
 • Et ministerområde præget af nytænkning, dygtighed og strategiske muligheder 
 • Et stærkt fokus på at flytte tingene på et højt fagligt og professionelt niveau 
 • Gode personlige udviklingsmuligheder  
 • Dygtige og ligefremme kolleger med drive og gå-på-mod 
 • God mulighed for at præge egne opgaver 
 
Vi har fokus på karriereveje i koncernen og departementet, og derfor kan en ansættelse hos os føre til andre stillinger på sigt.  
 

 
Løn- og ansættelsesforhold 
Stillingen er på fuld tid. Ansættelse sker i henhold til AC-overenskomsten. Ansættelse kan afhængig af kvalifikationer evt. ske på konsulentvilkår. Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 
 
Ansøgning 
Send din ansøgning og CV, kopi af eksamensbevis og evt. andre bilag (pdf-format), så vi har det senest 14. august. Ansøgninger skal indsendes via linket på ministeriets jobportal. Stillingen er til besættelse 1. november 2017 eller snarest muligt. 
 
Vi indkalder til samtaler i starten af september.  
 
Inden samtalen skal du være indstillet på at gennemføre et vurderingsforløb bestående af en personprofil og en kognitiv færdighedstest. På dagen for samtalen vil der være en on-the-spot-opgave med engelsksprogede elementer. 
 
Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte kontorchef Maria Nilaus Tarp, ✉ manit@efkm.dk, ☏ 4138 1663. 
 
Ministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 

 
Om ministeriet 
Ministeriet har en hovedopgave i at implementere de politisk fastsatte målsætninger på energi-, forsynings- og klimaområdet. I Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forsyner vi det danske samfund med energi, værdi og viden. Vi arbejder nationalt og internationalt for effektive og stabile løsninger inden for energi-, forsynings- og klimaområdet. Vores arbejdsfelt spænder bredt og dækker bl.a. energi og råstoffer, vand og affald, tele- og bredbåndsforbindelser, digitale kortlægninger af Danmark, viden om meteorologi og klimaforhold samt geologiske undersøgelser af den danske og grønlandske undergrund. Læs mere om ministeriet på efkm.dk
 
Om departementet 
I departementet er vi 140 engagerede og dygtige medarbejdere. Vores kerneopgaver er at betjene ministeren og at levere den strategiske ramme for ministeriets arbejde og sikre koordinering og styring af det samlede ministerområde. Vi arbejder sammen med et bredt felt af samarbejdspartnere inden for energi-, forsynings- og klimaområdet - både i og uden for ministeriet. To dage er sjældent ens, og vi møder hele tiden nye udfordringer. Vi stiller store krav til faglighed og ansvarlighed, men vores omgangsform er præget af en positiv og uformel tone. Vi har mange personaletilbud, der medvirker til at styrke det gode sociale arbejdsmiljø – både i og udenfor arbejdstiden. 
 
Om Internationalt Kontor 
Internationalt Kontor varetager den strategiske styring af ministeriets internationale energi- og klimaaktiviteter uden for EU-området. Det gælder det internationale energisamarbejde inden for en række multilaterale organisationer, blandt andet det Internationale Energiagentur, Clean Energy Ministerial og IRENA, samt ministeriets bilaterale arbejde med vækstøkonomier og udvalgte industrilande med henblik på at understøtte den grønne omstilling af energisystemet i disse lande. Kontoret forestår den danske indsats i FN’s klimaforhandlinger, koordinerer ministeriets eksportrelaterede tiltag og bidrager til ministeriets engagement i det internationale energiforskningssamarbejde, Mission Innovation. Læs mere på http://efkm.dk/globale-samarbejder/.