Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Energistyrelsens Center for Tele søger en akademisk medarbejder til bredbåndsområdet, herunder til Bredbåndspuljen
Ansøgningsfrist: 20-08-2017
Vi søger en ny kollega, som vil bidrage til, at Danmark er blandt de førende i Europa inden for udrulning og anvendelse af de nyeste kommunikationsteknologier. Du skal arbejde for at sikre bredbånd til alle i hele Danmark, og du vil indgå i det projektteam, som forbereder ansøgningsrunder til Bredbåndspuljen samt behandler ansøgninger.  
 
Vi har løbende fokus på tiltag og initiativer, som kan forbedre bredbånds- og mobildækningen i hele landet, samtidig med at der skal være lave priser, gode valgmuligheder, god konkurrence og en regulering, som fremmer innovation og udvikling af nye teknologier. Du kommer til at udvikle nye løsninger og rammer i dialog med borgere, virksomheder, telebranchen, andre myndigheder og det politiske niveau, herunder for at hjælpe lokalområder med at få bedre bredbånd. Du vil også skulle vejlede ansøgere og behandle ansøgninger til Bredbåndspuljen, som er en landsdækkende tilskudsordning til bredbåndsprojekter. 
 
Arbejdet foregår i tæt samarbejde med andre teams og enheder i Energistyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, telebranchen og andre myndigheder. I Center for Tele indgår medarbejdere med en juridisk, økonomisk, teknisk eller anden samfundsmæssig uddannelse.

Om jobbet 
Du skal blandt andet:  
 
 • udvikle nye rammer og initiativer, som kan sikre bedre bredbåndsdækning 
 • udarbejde beslutningsgrundlag og baggrundsmateriale til ministeren 
 • behandle ansøgninger om tilskud fra bredbåndspuljen 
 • besvare henvendelser fra borgere, virksomheder og kommuner 
 • rådgive og vejlede borgere, virksomheder, regioner og kommuner om adgang til bredbånd m.v. 
 
Om dig  
Du har en samfundsmæssig eller anden relevant akademisk uddannelse. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til det digitale område og interesse for vejledning af eksterne interessenter, sagsbehandling og tilskudsadministration. Herudover lægger vi vægt på, at du:

 • Har evne og lyst til at sætte dig ind i nye fagområder 
 • Kan lide at løse problemer og arbejde strategisk i en politisk kontekst 
 • Er god til at formidle og gøre problemstillinger forståelige for modtageren 
 • Har gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser og interesser 
 • Er god til at skabe overblik og til at prioritere og arbejde selvstændigt, men samtidig fungerer godt i et team  
 • Holder af en varieret arbejdsdag med mange forskellige opgaver, men også gerne tager din del af rutineopgaverne 
 • Har dansk og engelskkundskaber på højt niveau både i skrift og tale
   
Til gengæld lover vi dig et spændende job med gode kolleger, der vil bidrage til at sikre, at du kommer godt i gang med opgaverne og får den nødvendige oplæring. 
 
Om os 
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald. 
 
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.
  
Center for Tele i Energistyrelsen arbejder for en god mobil- og bredbåndsforsyning for at understøtte vækst i hele landet. Det skal blandt andet sikres gennem gode rammebetingelser for telesektoren og optimal udnyttelse af radiofrekvenser. Centret har ansvar for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet, regulering vedrørende teleinfrastruktur, administration af frekvens- og nummerressourcer, teletekniske forhold samt tilsyn med markedsføring og anvendelse af radioudstyr.
 
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er cirka 360 årsværk beskæftiget i Energistyrelsen.
  
Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2017 eller tidligere om muligt.
 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere med rådighedsforpligtelse i staten, afhængig af kompetencer og erfaring som fuldmægtig eller konsulent. 
 
Ansættelsesområdet er Energi- Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 
 
Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jakob Juul på 33 92 68 46 eller teamleder Rikke Rosenmejer på 33 92 75 74. 
 
Ansøgning 
Du søger via www.ens.dk/job. Benyt funktionen "Søg stillingen" på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest den 20. august 2017. Der vil blive afholdt samtaler i uge 36. 
 
Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Kandidater til stillingen skal være indstillet på at skulle udarbejde en opgave i forbindelse med rekrutteringsprocessen.