Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Energistyrelsen i Esbjerg søger et antal dygtige akademikere med interesse for energiteknologi
Ansøgningsfrist: 06-08-2017
Vil du være med til at administrere Danmarks offentlige investereringer i udvikling og demonstration af nye energiteknologier? Vil du være med til at støtte danske virksomheder i at levere fremtidens energiløsninger til de globale vækstmarkeder? Vil du være med til at fremme nationalt og internationalt samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner om nye energiløsninger?
 
Så er jobbet hos EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) måske noget for dig.
 
Om jobbet 
EUDP er en offentlig tilskudsordning på energiområdet, som ledes af en uafhængig bestyrelse. Stillingerne er placeret i EUDP’s sekretariat, som betjener bestyrelsen og står for den daglige drift af EUDP.
 
I EUDP er du med til at støtte udviklingen af de nye teknologier, som skal sikre den grønne omstilling. EUDP har siden programmets start i 2007 investeret ca. 3,2 mia. kr. i udviklings- og demonstrationsprojekter. Projekterne udføres i samarbejde med videninstitutioner og virksomheder. Udover at bidrage til den grønne omstilling skal projekterne også bidrage til, at danske virksomheder eksporterer energiteknologi til gavn for dansk økonomi. Du skal være med til at vurdere ansøgninger om støtte fra EUDP og udvælge de projekter, som skal indstilles til at modtage støtte fra EUDP og følge projekterne, mens de bliver gennemført og holde øje med, at tidsplanen og budgettet overholdes, for til sidst at være med til at vurdere, om projekternes målsætninger blev opfyldt. Desuden skal du deltage i internationalt samarbejde.
 
Jobbet vil give dig et stort netværk i energisektoren hos virksomheder, myndigheder og videninstitutioner og en aktiv arbejdsdag, hvor du er med til at omsætte den energi- og vækstpolitiske dagsorden til virkelighed.
   
Stillingen indebærer en vis mødeaktivitet rundt omkring i landet og i udlandet.
 
Om dig 
Vi lægger vægt på, at du:
 
 • er en dygtig akademiker, fx ingeniør, cand. techn. soc., cand. scient. eller lignende med kendskab til VE-teknologi inden for f.eks. vindenergi, bioenergi, fjernvarme, effektiv energianvendelse, Smart Grid og systemintegration samt olie- og gasindvinding 
 • har erfaring i sagsbehandling fra en offentlig myndighed eller lyst til at opnå erfaring i offentlig forvaltning 
 • har erfaring i eller kendskab til projektledelse 
 • trives med at have mange bolde i luften 
 • tager initiativ og har en positiv tilgang til kollegaer og arbejdsopgaver 
 • er service-minded i forhold til EUDP’s brugere  
 • har gode samarbejdsevner og evnen til at indgå i tværfagligt samarbejde, også med eksterne samarbejdsparter 
 • har gode formidlingsevner både i skrift og tale og kan formidle komplekse problemstillinger på en let forståelig måde 
 • har gode engelskkundskaber
   
Om os 
EUDP’s sekretariat er forankret i Energistyrelsen. Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.
  
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.
  
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er cirka 360 årsværk beskæftiget i Energistyrelsen.
 
Du kan læse mere om EUDP og Energistyrelsen på www.ens.dk. På www.energiteknologi.dk  kan du finde en beskrivelse af de projekter, som har opnået støtte fra EUDP.
  
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten, afhængig af erfaring og kompetencer.
 
Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner.
 
Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Mogens Uhd Nielsen på telefon 33 92 75 32.
 
Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
Ansøgning 
Du søger via www.ens.dk/job. Benyt funktionen "Søg stillingen" på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest den 6. august 2017. Samtaler forventes afholdt medio august og tiltrædelse senest pr. 1. oktober 2017. 
 
Kandidater til stillingen skal være indstillet på at skulle udarbejde en opgave i forbindelse med rekrutteringsprocessen.