Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Orkesterkoordinator
Ansøgningsfrist: 14-08-2017
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium søger en engageret og fleksibel orkesterkoordinator til konservatoriets koncertvirksomhed.  
 
Stillingen er tæt knyttet til konservatoriets uddannelsesaktiviteter, og i det daglige vil du arbejde sammen med konservatoriets ledelse, faggruppeledere, lærere, arrangementskoordinatorer, teknikere m.v. 
 
Konservatoriet arrangerer årligt mere end 250 koncerter, herunder orkesterkoncerter, debutkoncerter, festivaler og samarbejdskoncerter med bl.a. Det Kgl. Teater, Copenhagen Phil og Rytmisk Musikkonservatorium. Orkesterkoordinatoren deltager i planlægning og afvikling af orkester- og ensembleaktiviteterne for konservatoriets ca. 380 danske og udenlandske studerende. Derudover vil orkesterkoordinatoren have kontakt til en lang række eksterne samarbejdspartnere, herunder orkesterdirigenter, agenturer, instrumentmagere, transportfirmaer, øvrige konservatorier og koncertarrangører. 
 
Arbejdsopgaverne vil blandt andet være: 
 
 • Produktionsleder for DKDM’s symfoniorkester, herunder  
 • Udarbejdelse af prøve- og produktionsplaner samt indkaldelse af assistenter 
 • Afvikling af koncerter og orkesterskoler 
 • Koordinering af instrumenttransporter og udfærdigelse af sceneopstillinger 
 • Tilsvarende regissøropgaver i forbindelse med konservatoriets øvrige ensembler og koncertaktiviteter 
 • Studieadministrative opgaver i relation til orkesterprojekter, herunder sygefraværs- og orlovssagsbehandling  
 • Udfærdigelse af kontrakter til medvirkende i samarbejde med ledelsen 
 • Administration af konservatoriets orkesterinstrumentarium m.v., herunder anskaffelse, registrering i database, udlån og vedligeholdelse 
 • Budgetansvar i relation til ovenstående områder 
 
Der vil blive foretaget en samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer. Det er således en fordel, hvis ansøgere kan dokumentere erfaring og kvalifikationer inden for følgende områder: 
 
 • Erfaring fra lignende stilling i musiklivet 
 • Stor viden om klassisk musik og dansk musikliv 
 • Gode samarbejdsevner, systematik og overblik - også i pressede situationer 
 • Forståelse for præmisserne på en uddannelsesinstitution 
 • Evne til at arbejde selvstændigt og systematisk med opgaverne 
 • Flydende engelsk i skrift og tale 
 • Erfaring med anvendelse af relevante it-systemer i forbindelse med planlægning 
 
Stillingen er på 25 timer ugentlig og besættes i henhold til gældende overenskomst. Der må påregnes fleksibilitet i forbindelse med afvikling af projekter, og der vil være udsving i timetal fra uge til uge. Stillingen refererer til administrationschefen. Forventet tiltrædelse den 1. oktober 2017.  
 
Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse skal være Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i hænde senest mandag den 14. august 2017 kl. 12.00.  
 
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til administrationschef Carsten Ruby eller arrangementskoordinator Rikke Hjortkjær på tlf. nr. 72 26 72 26.  


Om Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er Danmarks største og ældste uddannelsesinstitution for klassiske musikere og musikpædagoger omfattende bachelor- og kandidatuddannelser samt en overbygningsuddannelse i solistklassen. Konservatoriet har en stærk international profil og samarbejder med en række af de bedste konservatorier i verden. Konservatoriet har tilknyttet ca. 380 studerende, 50 fastansatte lærere, 30 teknisk-administrative medarbejdere og mere end 120 timelærere. Musikkonservatoriet har en bevilling på ca. 93 mio. kr.