Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Energistyrelsen søger talstærk student til Center for Energiressourcer
Ansøgningsfrist: 15-08-2017
Er du en selvstændig, struktureret og talstærk studerende, som er nogle år inde i studiet, og som har interesse for at arbejde med forvaltning af ressourcerne i den danske undergrund? Center for Energiressourcer søger en dygtig student, som ønsker at arbejde med opgaver med betydelig samfundsøkonomisk interesse.  
 
Om jobbet 
Du bliver ansat i den del af Center for Energiressourcer, som varetager en bred vifte af opgaver i relation til efterforskning og produktion af olie og gas, indvinding af salt og geotermisk varme, lagring af naturgas og mange andre opgaver. Til dagligt vil du indgå i et tværfagligt og dynamisk arbejdsmiljø, som nyder stor politisk bevågenhed.  
 
Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i at assistere centrets økonomer og jurister med deres opgaver, og du vil herigennem tilegne dig en bred faglig viden indenfor energisektoren og samtidig få indblik i offentlig sagsbehandling og centraladministrationens organisering. 
 
Du vil både få drifts- og ad hoc opgaver, herunder: 
  • Vedligeholdelse af datagrundlaget i forhold til produktions- og økonomital 
  • Ad hoc finansielle tilsynsopgaver og løbende økonomisk overvågning af olie- og gasselskaber 
  • Udarbejdelse af bidrag til ministerbetjening og besvarelse af borgerhenvendelser 
  • Bistå sagsbehandlere i forbindelse med aktindsigtsager og andre mindre juridiske opgaver 
  • Udarbejdelse af præsentationer, notater og kapitler til årsrapporten 
  • Andre forefaldende kontoropgaver. 
 
Du kan finde oplysninger om centrets opgaver i relation til efterforskning og produktion af olie og gas, indvinding af salt og geotermisk varme på bl.a. følgende link:  
https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-gas  
https://ens.dk/ansvarsomraader/geotermi  
 
Du vil indgå i et tæt samarbejde med jurister, geologer, ingeniører og økonomer i området, hvor vi lægger vægt på at sparre med hinanden og at have et godt kollegialt samarbejde. Der er gode muligheder for faglig udvikling og for at få indblik i arbejdet som embedsmand. Du kommer til at dele kontor med et team af studenter med forskellig uddannelsesbaggrund. 
 
Om dig 
Vi forventer, at du er nogle år henne i studiet og eksempelvis læser cand.polit., cand.oecon., cand.merc. eller er i gang med en anden samfundsvidenskabelig uddannelse. Du skal have rimelige karakterer og have flair for tal og være vant til at arbejde med Microsoft pakken, herunder Excel. Derudover lægger vi vægt på, at du har en selvstændig og struktureret tilgang i tilrettelæggelsen af dit arbejde. Desuden er det er en fordel, hvis du har kendskab til energiområdet.  
 
Vi er fleksible i forhold til dine behov, når arbejdet tilrettelægges. Du skal samtidigt være indstillet på at yde en ekstra indsats, når der er brug for det. 
 
Om os 
Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoret, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.  
 
Center for Energiressourcer skal optimere udnyttelsen af Danmarks naturgivne energiressourcer, såvel vedvarende som fossile. Centret skal arbejde for at øge indvinding af olie og gas til gavn for statens indtægter og fremme udbredelsen af vedvarende energi for at bidrage til en omkostningseffektiv omstilling af energi­sektoren. 
 
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og har siden 28. juni 2015 været en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 
 
Energistyrelsen skal være et dynamisk kraftcenter for fremtidssikret udvikling og effektive løsninger på hele styrelsens ansvarsområde. Vi lægger stor vægt på værdiskabelse gennem faglig kvalitet og tværfagligt samarbejde – internt såvel som med vores departement og eksterne partnere og interessenter. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Arbejdstiden er gennemsnitlig 15 timer om ugen, der kan tilrettelægges fleksibelt i forhold til eksamen og undervisning. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. september 2017. 
 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet Og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) samt organisationsaftale for Kontorfunktionærer i statens tjeneste (HK). 
 
Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 
 
Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til specialkonsulent Michael Bøgh på telefon 33 92 75 03.
 
Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Ansøgning 
Du søger via www.ens.dk/job . Benyt funktionen "Søg stillingen" på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, karakterudskrift og andre relevante bilag skal være indtastet senest tirsdag den 15. august 2017. Samtaler forventes afholdt fredag den 18. august 2017.