Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
Genopslag - Energistyrelsen søger dygtig økonom til regulering af de danske forsyningssektorer
Ansøgningsfrist: 14-08-2017
Vil du være med til at udforme morgendagens økonomiske regulering af forsyningssektorerne i Danmark? Er du en stærk faglig økonom, der har interesse for monopolregulering og ønsker at gøre en forskel indenfor en sektor med stor politisk bevågenhed? Så er jobbet som økonom i Energistyrelsen måske noget for dig.
 
Om jobbet  
Vi søger en fagligt velfunderet kollega, som kan bidrage til at sikre en effektiv monopolregulering af de danske forsyningssektorer.
 
Energistyrelsen arbejder på at fremtidssikre den økonomiske regulering af de danske forsyningssektorer. Aktuelt er Energistyrelsen ved at udarbejde en ny økonomisk regulering af elnetvirksomheder. Arbejdet, som du vil blive en del af, vil være inspiration for reguleringen på de andre forsyningsområder og herunder Energinet. Du vil således få mulighed for at præge den fremtidige regulering af hele den danske forsyningssektor.
  
Du vil blive del af et ambitiøst tværfagligt team, der arbejder med økonomiske regulering af elnetvirksomhederne og Energinet. Teamet er forankret i Center for Forsyning, der omfatter el, gas, varme, vand og affald, og har ansvaret for den økonomiske regulering af hele energiforsyningssektoren.
 
Om dig 
Vi forventer, at du er en fagligt stærk økonom, med interesse for økonomisk regulering af monopolvirksomheder. Kendskab til energibranchen og centraladministrationen er en fordel men ikke et krav.
 
Vi lægger vægt på, at du:
 
  • kan skabe resultater i samarbejde med kolleger og omverdenen  
  • har en relevant videregående uddannelse (økonom eller lign.) 
  • evner at se løsninger på vanskelige problemstillinger og kan diskutere disse sagligt og reflekterende med kolleger og chefer 
  • kan arbejde selvstændigt såvel som del af et team og en større organisation  
  • er velformuleret på dansk både mundtligt og skriftligt 
  • er alsidig og har det godt med mange bolde i luften i en travl hverdag.
     
Om os
Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiforsyning og – forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Center for forsyning skal sikre og udvikle rammerne for strøm i kontakten og gas og varme i rørene til gavn for husholdninger og virksomheder. Centret har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til produktion af strøm og varme og den videre transport gennem rør og ledninger og dermed for indpasning af markant voksende mængder af vedvarende energi.
 
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og har siden 28. juni 2015 været en styrelse under Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet.
 
Energistyrelsen skal være et dynamisk kraftcenter for fremtidssikret udvikling og effektive løsninger på hele styrelsens ansvarsområde. Vi lægger stor vægt på værdiskabelse gennem faglig kvalitet og tværfagligt samarbejde – internt såvel som med vores departement, eksterne partnere og interessenter.
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten. Afhængig af erfaring som konsulent eller fuldmægtig. Ansættelsesområdet er Energi- Forsynings og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 
 
Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Lykke Mulvad Jeppesen på telefon 3392 6728. 
 
Energistyrelsen ønsker at fremme ligestilling og alle kvalificerede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder opfordres til at søge stillingen.
 
Ansøgning   
Du søger via www.ens.dk/job. Benyt knappen "Søg stillingen" i forbindelse med stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest d. 14. august 2017. Samtaler forventes afholdt i august for at muliggøre tiltrædelse senest d. 1. oktober.

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at skulle udarbejde en opgave i forbindelse med rekrutteringsprocessen.