Cookie Warning Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Disse oplysninger er ikke delt med nogen tredjepart. Læs mere... 
AC-medarbejder til it-forretningsdrift for Datafordeleren
Kan du arbejde i snitfladen mellem it og forretning og navigere i en politisk kontekst med mange interessenter? Har du erfaring med samspillet mellem forretning og komplekse data?  
 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er den drivende kraft i arbejdet med at udnytte mulighederne for at bruge data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi arbejder med de mest relevante data om vores land og samfund og sikrer, at offentlige data er let tilgængelige og kan kombineres på tværs. Det skaber bedre beslutningsgrundlag og mere effektive løsninger, som kommer hele samfundet til gode. Styrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 
 
Du bliver placeret i kontoret for Fællesoffentlig Datadistribution, som bygger og driver Datafordeleren sammen med de registre, der indgår i Grunddataprogrammet og med vores eksterne driftsleverandør. ’Fællesoffentlig Datadistribution’ er et af 12 kontorer i styrelsen, og der er 11 medarbejdere i kontoret.  
 
Dine arbejdsopgaver  
For at Datafordeleren bliver en succes, skal du være med til at opbygge, forvalte og løbende tilpasse governance og supportprocesser i snitfladerne mod drifts- og supportleverandøren og de registermyndigheder, som distribuerer deres data via Datafordeleren.  
 
Du får en central rolle i at modtage change requests, designe change-, release- og incidentprocedurer samt forankre processerne solidt hos alle involverede parter. Du skal indgå i den løbende opfølgning overfor vores drift- og supportleverandør og i tilrettelæggelsen af konkrete ændringer på Datafordeleren. 
 
Du skal bl.a. arbejde med at: 
• Drive og indgå i koordinations- og styringsfora omkring Datafordeleren, som f.eks. Change Advisory Board 
• Være bindeled til Datafordelerens registermyndigheder på det forretningsmæssige plan 
• Indgå i dialogen med anvenderne om, hvordan man bruger Datafordeleren 
• Indgå i den strategiske udvikling af Datafordeleren i samarbejde med registermyndighederne, anvendere og andre offentlige myndigheder 
 
Om dig  
Vi forestiller os at du: 
• Har arbejdet med opgaver inden for digitalisering, it-arkitektur og/eller service management i det offentlige eller private 
• Har praktisk erfaring med og/eller forretningsforståelse for leverandørstyring ift. forretningskritiske it-systemer 
• Har en relevant akademisk uddannelsesmæssig baggrund 
• Er bekendt med ITIL rammeværket og har evt. en ITIL certificering 
• Kan indgå i tæt samarbejde med registermyndigheder, it-leverandører, udviklere og dataanvendere 
 
Vi lægger også vægt på, at du er en positiv person, der går engageret til værks og tager medansvar for kontorets samlede virke og trivsel. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Du bliver ansat som akademisk medarbejder - eller specialkonsulent afhængigt af dine kompetencer - i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten med mulighed for forhandling af tillæg. Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende insti¬tutioner.  
 
Ønsker du yderligere oplysninger  kan du kontakte kontorchef for Fællesoffentlig Datadistribution Georg Jensen på telefon 72 54 50 05.  
 
Ansøgning sendes online via linket ”Søg stillingen”. Vi skal have dine oplysninger, dokumentation for uddannelse, ansøgning og CV senest den 6/8 2017. Samtaler forventes afholdt den 21/8 og 22/8 2017. 
 


Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Viden om data der effektiviserer og skaber vækst

Vi skaber effektiviseringer i den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem udbygning af den nationale datainfrastruktur og anvendelse af data, hvor nytten er størst. Vi har fokus på, at data er let tilgængelige via en sikker distribution, og at data kan deles og anvendes af mange på tværs af den offentlige og private sektor. Vi lægger i vores arbejde stor vægt på fællesoffentlige samarbejder og udviklingen af tværoffentlige digitale sammenhænge for data.

Læs mere på www.sdfe.dk
Følg os på LinkedIn.

Sista ansökningsdag: 06-08-2017
Arbejdssted: København

Hjemmeside: http://sdfe.dkQuestions regarding the position

 
 
 
 

Del/Print


Tip en ven